Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1984)
  - Havforskningsinstituttet
  Bøhle, Bjørn
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 2. (2006)
  - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim Økonomiske Høgskole
  Olsen, Anders Berg
  Arbeidsnotat
  - inNTNU Open
 3. (2008)
  • Busch, Tor
  • Wennes, Grete
  Arbeidsnotat
  - inNTNU Open
 4. (2015)
  - FAFO og NIFU
  • Høst, Håkon
  • Nyen, Torgeir
  • Reegård, Kaja
  (and 2 more...)

  Høst, Håkon

  Nyen, Torgeir

  Reegård, Kaja

  Seland, Idunn

  Tønder, Anna Hagen

  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 5. (2019)
  - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU
  • Schwach, Vera
  • Wollscheid, Sabine
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 6. (1988)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 7. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Hovland, Grethe
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 8. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Larsen, Knut Arild
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 9. (1987)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Thorkildsen, Fridtjov
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 10. (2019)
  - Institutt for samfunnsøkonomi
  • Koilo, Viktoriia
  • Grytten, Ola Honningdal
  Arbeidsnotat
  - inNHH
 11. (2004)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Margaret Najjingo
  • Haroon Sseguya
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 12. (2003)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Ivar Brevik
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 13. (2005)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Martin Lund-Iversen
  • Arvid Strand
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 14. (2003)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Tom Johnstad
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 15. (2003)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Martin Lund-Iversen
  • Aud Tennøy
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA