Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2008)
  - Faculty of Medicine, University of Oslo. Unipub
  Hem, Marit Helene
  Avhandlinger
  - inVID
 2. (2017)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier
  Brodtkorb, Elisabeth
  Avhandlinger
  - inVID
 3. (2017)
  - University College of Southeast Norway, Faculty of Health and Social Sciences
  Briseid, Kristin Margrete
  Avhandlinger
  - inVID
 4. (1987)
  - Lund University
  Hanssen, Ove Conrad
  Avhandlinger
  - inVID
 5. (2009)
  - Centre for Technology, Innovation and Culture (TIK), University of Oslo
  Thygesen, Hilde
  Avhandlinger
  - inVID
 6. (2017)
  - VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo
  Strøm, Benedicte Sørensen
  Avhandlinger
  - inVID
 7. (2006)
  - Misjonshøgskolens forlag
  Edland, Sigmund
  Avhandlinger
  - inVID
 8. (2012)
  - Det teologiske Menighetsfakultet
  Synnes, Oddgeir
  Avhandlinger
  - inVID
 9. (2014)
  - Karolinska Institutet
  Førland, Georg
  Avhandlinger
  - inVID
 10. (2008)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
  Slettebø, Tor
  Avhandlinger
  - inVID
 11. (2003)
  - Faculty of Medicine, University of Oslo : Unipub
  Fyrand, Live
  Avhandlinger
  - inVID
 12. (2002)
  - The Nordic School of Public Health
  Skjørshammer, Morten
  Avhandlinger
  - inVID
 13. (1999)
  - [Forfatteren]
  Johannessen, Kai Ingolf
  Avhandlinger
  - inVID
 14. (2009)
  - University of Tromsø, Faculty of Medicine, Department of Clinical Medicine, Section for Nursing and Health Sciences
  Sørbye, Liv Wergeland
  Avhandlinger
  - inVID
 15. (2007)
  - Norwegian School of Economics and Business Administration
  Jelstad, Beate
  Avhandlinger
  - inVID