Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2001)
  - NTNU
  Baarholm, Rolf Jarle
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 2. (2001)
  - Universitetet i Tromsø
  Ottesen, Geir Grundvåg
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 3. (2001)
  - Universitetet i Tromsø
  Foss, Marianne
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 4. (2001)
  - Norges Bank
  Bernhardsen, Eivind
  • Avhandlinger
  • Arbeidsnotat
  - inNorges-Bank
 5. (2001)
  - Faculty of medicine, University of Oslo
  Rognes, Torbjørn
  Avhandlinger
  - inDUO
 6. (2001)
  - Fakultet for arkitektur og billedkunst
  Strømmen, Kathrine
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 7. (2001)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Brataas, Hildfrid Vikkelsmo
  Avhandlinger
  - inBrage-Nord
 8. (2001)
  - Norges handelshøyskole. Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
  Heskestad, Terje
  Avhandlinger
  - inNHH
 9. (2001)
  - Fakultet for arkitektur og billedkunst
  Horjen, Johan Fredrik
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 10. (2001)
  - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  Jensenius, Jørgen H.
  • Avhandlinger
  • Tidsskriftsartikkel
  - inADORA
 11. (2001)
  - Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  Glenne, Rita
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 12. (2001)
  - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  Bråthen, Svein
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 13. (2001)
  - Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  Skar, Rolf Alexander
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 14. (2001)
  - Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  Stokke, Bård Gunnar
  Avhandlinger
  - inNTNU Open
 15. (2001)
  - Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
  Sæbø, Asbjørn
  Avhandlinger
  - inNTNU Open