Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Tamsfoss, Steinar
  Rapporter
  - inNIFU
 2. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Edvardsen, Rolf
  Rapporter
  - inNIFU
 3. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Kjølberg, Torgrim
  Rapporter
  - inNIFU
 4. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Plyhn, Einar
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1981)
  - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
  Jensen, Kjell W.
  Rapporter
  - inNINA
 6. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Kyvik, Svein
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Bie, Karen Nossum
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1981)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 9. (1981)
  - Havforskningsinstituttet
  • Aglen, Asgeir
  • Føyn, Lars
  • Godø, Olav Rune
  (and 2 more...)

  Aglen, Asgeir

  Føyn, Lars

  Godø, Olav Rune

  Myklevoll, Sigmund

  Østvedt, Ole Johan

  Rapporter
  - inIMR
 10. (1981)
  - Institute of Marine Research
  Myklevoll, Sigmund
  Rapporter
  - inIMR
 11. (1981)
  - Institute of Marine Research
  • Kesteven, Geoffrey L.
  • Nakken, Odd
  • Strømme, Tore
  Rapporter
  - inIMR