Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1985)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  Christophersen, Axel
  Rapporter
  - inRIKSANT
 2. (1985)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Buskerud
  Rapporter
  - inVEGDIR
 3. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Larsen, Knut Arild
  Rapporter
  - inNIFU
 4. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Mathisen, Werner Christie
  • Hertel-Aas, Eilif
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Maus, Kirsten Wille
  • Roll-Hansen, Nils
  Rapporter
  - inNIFU
 6. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Bjørnstad, Jan Henrik
  • Tvede, Olaf
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Bie, Karen Nossum
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Bjørnstad, Jan Henrik
  • Selmer, Elisabeth
  Rapporter
  - inNIFU
 9. (1985)
  Backer, Jon G.
  Rapporter
  - inNINA
 10. (1985)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 11. (1985)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1985)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR
 13. (1985)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR