Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1993)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Backer, Jon G.
  Rapporter
  - inNINA
 2. (1993)
  - Institute of Marine Research
  IMR
  Rapporter
  - inIMR
 3. (1993)
  - Institute of Marine Research
  Hamre, Johannes
  Rapporter
  - inIMR
 4. (1993)
  - Kommunenes Sentralforbund. Program for storbyrettet forskning
  Øyen, Else
  Rapporter
  - inBORA