Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2010)
  - Tapir Akademisk Forlag
  Skjerdingstad, Kjell Ivar
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 2. (2012)
  - Universitetsforlaget
  Ridderstrøm, Helge
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 3. (2015)
  - Universitetsforlaget
  Ridderstrøm, Helge
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 4. (2003)
  - Universitetet i Tromsø
  Knutsen, Ellen
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 5. (2003)
  - Universitetet i Tromsø
  Greve, Anniken
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 6. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Aarekol, Lena
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 7. (2006)
  - Hamsun-selskapet, Hamarøy
  Schimanski, Johan
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 8. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Schimanski, Johan
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 9. (2016)
  - Taylor & Francis
  Schimanski, Johan Henrik
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 10. (2012)
  - University of Tromsø
  Gaupseth, Silje
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 11. (2012)
  - European Association for American Studies
  Wolfe, Stephen
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2014)
  - European Association for the Study of Literature,
  Kjeldaas, Sigfrid
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2015)
  - Septentrio Academic Publishing
  Kjeldaas, Sigfrid
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 14. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Bäckström, Per
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin