Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2019)
  - Lapin Yliopisto / University of Lapland
  • Bourmistrov, Anatoli
  • Johansen, Svein Tvedt
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 2. (2016)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  Picot, Aurélie
  • Avhandlinger
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 3. (2018)
  - Emerald
  • Alteren, Gro
  • Tudoran, Ana Alina
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 4. (2011)
  - Fagbokforlaget
  • Johnsen, Åge
  • Lunde, Stig
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 5. (2010)
  - Fagbokforlaget
  Johnsen, Åge
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 6. (2010)
  - Fagbokforlaget
  • Elstad, Beate
  • Ladegård, Gro
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 7. (2011)
  - Fagbokforlaget
  • Ladegård, Gro
  • Vabo, Signy Irene
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 8. (2012)
  - Fagbokforlaget
  Risan, Hans
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 9. (2014)
  - Universitetsforlaget
  • Hanssen, Gro Sandkjær
  • Hovik, Sissel
  • Hundere, Gunn Cecilie
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 10. (2015)
  - Fagbokforlaget
  Nordahl, Helge A.
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 11. (2014)
  - Fagbokforlaget
  • Tobiassen, Anita E.
  • Døving, Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 12. (2014)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Larsen, Ann Kristin
  • Slåtten, Mette Vaagan
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 13. (2015)
  - Fagbokforlaget
  • Rugkåsa, Marianne
  • Eide, Ketil
  • Ylvisaker, Signe
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 14. (2012)
  - Gyldendal Akademisk
  Nylund, Anna
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2010)
  - SAGE Publications
  Abrahamsen, Bente
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA