Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1977)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Thomsen, Ib
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 2. (1977)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 3. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Aune, Jarle
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 4. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Johnson, Gordon
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 5. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Myklebust, Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 6. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Oftestad, Alf B.
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 7. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Lislerud, Gunnar
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 8. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Fanuelsen, Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 9. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Solstad, Johan Arnt
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 10. (1977)
  - Det norske diakonforbund
  Aspholt, Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 11. (1977)
  - ICES
  • Haug, Anders
  • Nakken, Odd
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 12. (1977)
  - ICES
  • Nakken, Odd
  • Olsen, Kjell
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 13. (1977)
  - ICES
  • Midttun, Lars
  • Nakken, Odd
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 14. (1977)
  - Norsk psykologforening
  Christiansen, Bjørn
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 15. (1977)
  - Pergamon Press
  Nilsen, Rune
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA