Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2013)
  - NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens
  • Sæterstrand, Torill Margaret
  • Drageset, Jorunn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 2. (2011)
  - Novus forlag
  Larsen, Ove
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 3. (2012)
  - Norsk Botanisk Forening
  • Lorås, Jostein
  • Eidissen, Siw Elin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 4. (2013)
  - Psykologi i kommunen
  Knutsen, Oddbjørn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 5. (2015)
  - Psykologi i kommunen
  Valle, Anne Marit
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 6. (2015)
  - Novus forlag
  Larsen, Ove
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 7. (2016)
  - Psykologi i kommunen
  Sjøvoll, Jarle Normann
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 8. (2016)
  - Psykologi i kommunen
  Hartman, Margrete Regine
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 9. (2016)
  - Universitetsforlaget
  • Tjønndal, Anne
  • Hovden, Jorid
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 10. (2014)
  - Public Library of Science
  • Barene, Svein
  • Krustrup, Peter
  • Holtermann, Andreas
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 11. (2014)
  Ingstad, Kari
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inBrage-Nord
 12. (2014)
  • Johansen, Oddbjørn
  • Bulling, Ingunn Skjesol
  • Kanestrøm, Endre
  • Tidsskriftsartikkel
  • Rapporter
  - inBrage-Nord
 13. (2006)
  - Høgskolen i Nord-Trøndelag
  Loeng, Svein
  • Tidsskriftsartikkel
  • Arbeidsnotat
  - inBrage-Nord
 14. (2009)
  - Forum for psykologer i kommuner/fylkeskommuner
  Løfsnæs, Elsa
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 15. (2007)
  - Tapir akademisk forlag
  • Methi, Solveig
  • Wie, Anne-Lise
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord