Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1997)
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 2. (1989)
  - [Landsdelutvalget, Fylkesfiskarlagene, Norges Naturvernforbund]?
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 3. (1990)
  - Opplysningsutvalet for fiskerinæringa i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 4. (1979)
  - Havforskningsinstituttet
  Nakken, Odd
  Konferansebidrag
  - inIMR
 5. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Nakken, Odd
  • Raknes, Askjell
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 6. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  • Finnfelag, Odd [is a pseud. of Odd Nakken]
  • Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 7. (1993)
  - Havforskningsinstituttet
  • Gjøsæter, Jakob
  • Enersen, Kate
  • Enersen, Svein Erik
  (and 1 more...)

  Gjøsæter, Jakob

  Enersen, Kate

  Enersen, Svein Erik

  Nakken, Odd

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 8. (1989)
  - Fiskeridirektoratet
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 9. (1988)
  - Kystavisa Fiskeribladet Fiskaren AS
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 10. (1966)
  - Odd Nakken
  Nakken, Odd
  Bok
  - inIMR
 11. (1966)
  - Norsk Oseanografisk Datasenter
  Nakken, Odd
  Studentarbeider
  - inIMR
 12. (1987)
  - Norges Fiskarlag
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 13. (1987)
  - Norges Fiskarlag
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 14. (1977)
  - Fiskeridirektoratet
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 15. (1977)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR