Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
  1. (2013)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Andreassen, Åshild Kristine
    • Brandtzæg, Per
    • Holck, Askild Lorentz
    (and 6 more...)

    Andreassen, Åshild Kristine

    Brandtzæg, Per

    Holck, Askild Lorentz

    Junttila, Olavi

    Konestabo, Heidi Sjursen

    Meadow, Richard

    Nielsen, Kaare Magne

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Vikse, Rose

    Rapporter
    - inFHI
  2. (2013)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Nerland, Audun Helge
    • Brandtzæg, Per
    • Holck, Askild Lorentz
    (and 6 more...)

    Nerland, Audun Helge

    Brandtzæg, Per

    Holck, Askild Lorentz

    Junttila, Olavi

    Konestabo, Heidi Sjursen

    Meadow, Richard

    Nielsen, Kaare Magne

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Andreassen, Åshild Kristine

    Rapporter
    - inNOFIMA
  3. (2013)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Nerland, Audun Helge
    • Brandtzæg, Per
    • Holck, Askild Lorentz
    (and 6 more...)

    Nerland, Audun Helge

    Brandtzæg, Per

    Holck, Askild Lorentz

    Junttila, Olavi

    Konestabo, Heidi Sjursen

    Meadow, Richard

    Nielsen, Kaare Magne

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Andreassen, Åshild Kristine

    Rapporter
    - inFHI
  4. (2010)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
    • Bøhn, Thomas
    • Finne, Merethe Aasmo
    (and 10 more...)

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Bøhn, Thomas

    Finne, Merethe Aasmo

    Holck, Askild Lorentz

    Klungland, Helge

    Mikalsen, Arne

    Meadow, Richard

    Myhr, Anne Ingeborg

    Nerland, Audun Helge

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Stabbetorp, Odd Egil

    Vikse, Rose

    Rapporter
    - inNOFIMA
  5. (2010)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
    • Bøhn, Thomas
    • Finne, Merethe Aasmo
    (and 10 more...)

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Bøhn, Thomas

    Finne, Merethe Aasmo

    Holck, Askild Lorentz

    Klungland, Helge

    Mikalsen, Arne

    Meadow, Richard

    Myhr, Anne Ingeborg

    Nerland, Audun Helge

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Stabbetorp, Odd Egil

    Vikse, Rose

    Rapporter
    - inFHI
  6. (2010)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
    • Bøhn, Thomas
    • Finne, Merethe Aasmo
    (and 10 more...)

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Bøhn, Thomas

    Finne, Merethe Aasmo

    Holck, Askild Lorentz

    Klungland, Helge

    Mikalsen, Arne

    Meadow, Richard

    Myhr, Anne Ingeborg

    Nerland, Audun Helge

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Stabbetorp, Odd Egil

    Vikse, Rose

    Rapporter
    - inNTNU Open
  7. (2010)
    - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
    • Berdal, Knut G
    • Bernhoft, Aksel
    • Hemre, Gro Ingunn
    (and 19 more...)

    Berdal, Knut G

    Bernhoft, Aksel

    Hemre, Gro Ingunn

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Amlund, Heidi

    Clarke, Jihong

    Gifstad, Tron Øystein

    Jenssen, Bjørn Munro

    Klungland, Helge

    Linnestad, Casper

    Mikalsen, Arne

    Myhr, Anne Ingeborg

    Møretrø, Trond

    Nerland, Audun Helge

    Nesse, Live Lingaas

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Stabbetorp, Odd Egil

    Svihus, Birger

    Thrane, Vibeke

    Torrissen, Ole

    Aursand, Marit

    Rapporter
    - inIMR
  8. (2010)
    - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
    • Berdal, Knut G
    • Bernhoft, Aksel
    • Hemre, Gro Ingunn
    (and 19 more...)

    Berdal, Knut G

    Bernhoft, Aksel

    Hemre, Gro Ingunn

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Amlund, Heidi

    Clarke, Jihong

    Gifstad, Tron Øystein

    Jenssen, Bjørn Munro

    Klungland, Helge

    Linnestad, Casper

    Mikalsen, Arne

    Myhr, Anne Ingeborg

    Møretrø, Trond

    Nerland, Audun Helge

    Nesse, Live Lingaas

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Stabbetorp, Odd Egil

    Svihus, Birger

    Thrane, Vibeke

    Torrissen, Ole

    Aursand, Marit

    Rapporter
    - inIMR
  9. (2010)
    - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
    • Berdal, Knut G
    • Bernhoft, Aksel
    • Hemre, Gro Ingunn
    (and 20 more...)

    Berdal, Knut G

    Bernhoft, Aksel

    Hemre, Gro Ingunn

    Holck, Askild Lorentz

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Amlund, Heidi

    Clarke, Jihong

    Gifstad, Tron Øystein

    Jenssen, Bjørn Munro

    Klungland, Helge

    Linnestad, Casper

    Mikalsen, Arne

    Myhr, Anne Ingeborg

    Møretrø, Trond

    Nerland, Audun Helge

    Nesse, Live Lingaas

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Stabbetorp, Odd Egil

    Svihus, Birger

    Thrane, Vibeke

    Torrissen, Ole

    Aursand, Marit

    Rapporter
    - inIMR
  10. (2010)
    - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
    • Berdal, Knut G
    • Bernhoft, Aksel
    • Hemre, Gro Ingunn
    (and 23 more...)

    Berdal, Knut G

    Bernhoft, Aksel

    Hemre, Gro Ingunn

    Holck, Askild Lorentz

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Amlund, Heidi

    Bøhn, Thomas

    Clarke, Jihong

    Gifstad, Tron Øystein

    Jenssen, Bjørn Munro

    Klungland, Helge

    Linnestad, Casper

    Meadow, Richard

    Mikalsen, Arne

    Myhr, Anne Ingeborg

    Møretrø, Trond

    Nerland, Audun Helge

    Nesse, Live Lingaas

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Stabbetorp, Odd Egil

    Svihus, Birger

    Thrane, Vibeke

    Torrissen, Ole

    Vikse, Rose

    Aursand, Marit

    Rapporter
    - inIMR
  11. (2007)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Alexander, Jan
    • Aursand, Marit
    • Farstad, Wenche Kristin
    (and 10 more...)

    Alexander, Jan

    Aursand, Marit

    Farstad, Wenche Kristin

    Haugen, Margaretha

    Klungland, Helge

    Krogdahl, Åshild

    Lie, Øyvind

    Meltzer, Helle Margrete

    Næss, Bjørn

    Olsvik, Ørjan

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Sundheim, Leif

    Sverdrup, Line Emilie

    Rapporter
    - inIMR
  12. (2010)
    - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
    • Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
    • Bøhn, Thomas
    • Finne, Merethe Aasmo
    (and 10 more...)

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Bøhn, Thomas

    Finne, Merethe Aasmo

    Holck, Askild Lorentz

    Klungland, Helge

    Mikalsen, Arne

    Meadow, Richard

    Myhr, Anne Ingeborg

    Nerland, Audun Helge

    Nes, Ingolf

    Nielsen, Kaare Magne

    Stabbetorp, Odd Egil

    Vikse, Rose

    Rapporter
    - inIMR
  13. (2015)
    - European Food Safety Authority (EFSA), Parma
    • Arpaia, Salvatore
    • Birch, Andrew
    • Chesson, Andrew
    (and 16 more...)

    Arpaia, Salvatore

    Birch, Andrew

    Chesson, Andrew

    duJardin, Patrick

    Gathmann, Achim

    Gropp, J?rgen

    Lieve, Herman

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Jones, Huw

    Kiss, J?zsef

    Kleter, Gijs

    L?vik, Martinus

    Messean, Antoine

    Naegeli, Hanspeter

    Nielsen, Kaare Magne

    Ovesna, Jaroslava

    Perry, Joe

    Rostoks, Nils

    Tebbe, Christoph

    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inHiOA-ODA
  14. (2015)
    - European Food Safety Authority (EFSA), Parma
    • Arpaia, Salvatore
    • Birch, Andrew
    • Chesson, Andrew
    (and 16 more...)

    Arpaia, Salvatore

    Birch, Andrew

    Chesson, Andrew

    duJardin, Patrick

    Gathmann, Achim

    Gropp, J?rgen

    Lieve, Herman

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Jones, Huw

    Kiss, J?zsef

    Kleter, Gijs

    L?vik, Martinus

    Messean, Antoine

    Naegeli, Hanspeter

    Nielsen, Kaare Magne

    Ovesna, Jaroslava

    Perry, Joe

    Rostoks, Nils

    Tebbe, Christoph

    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inHiOA-ODA
  15. (2015)
    - European Food Safety Authority (EFSA), Parma
    • Arpaia, Salvatore
    • Birch, Andrew
    • Chesson, Andrew
    (and 16 more...)

    Arpaia, Salvatore

    Birch, Andrew

    Chesson, Andrew

    duJardin, Patrick

    Gathmann, Achim

    Gropp, J?rgen

    Lieve, Herman

    Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

    Jones, Huw

    Kiss, J?zsef

    Kleter, Gijs

    L?vik, Martinus

    Messean, Antoine

    Naegeli, Hanspeter

    Nielsen, Kaare Magne

    Ovesna, Jaroslava

    Perry, Joe

    Rostoks, Nils

    Tebbe, Christoph

    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inHiOA-ODA