Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2016)
  - Tidsskriftet er eid av Institutt for samfunnsforskning og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Arbeids- og sosialdepartementet.
  • Nicolajsen, Stian
  • Stølen, Nils Martin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 2. (2009)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Fredriksen, Dennis
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 3. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Dapi, Bjorn
  • Gjefsen, Hege Marie
  • Sparrman, Victoria
  (and 2 more...)

  Dapi, Bjorn

  Gjefsen, Hege Marie

  Sparrman, Victoria

  Stølen, Nils Martin

  Cappelen, Ådne

  Rapporter
  - inSNORRe
 4. (2019)
  - Cambridge University Press
  • Fredriksen, Dennis
  • Holmøy, Erling
  • Strøm, Birger
  (and 1 more...)

  Fredriksen, Dennis

  Holmøy, Erling

  Strøm, Birger

  Stølen, Nils Martin

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 5. (2015)
  - Statistics Norway, Research department (Statistisk sentralbyrå)
  • Fredriksen, Dennis
  • Holmøy, Erling
  • Strøm, Birger
  (and 1 more...)

  Fredriksen, Dennis

  Holmøy, Erling

  Strøm, Birger

  Stølen, Nils Martin

  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 6. (2011)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fredriksen, Dennis
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 7. (2003)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fredriksen, Dennis
  • Heide, Kim Massey
  • Holmøy, Erling
  (and 1 more...)

  Fredriksen, Dennis

  Heide, Kim Massey

  Holmøy, Erling

  Stølen, Nils Martin

  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 8. (2001)
  - Statistisk sentralbyrå
  Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 9. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Rogdaberg, Gudrun
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 10. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 11. (2004)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fredriksen, Dennis
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 12. (2007)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fredriksen, Dennis
  • Stensnes, Kyrre
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 13. (2008)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fredriksen, Dennis
  • Gunnes, Trude
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 14. (2009)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Texmon, Inger
  • Stølen, Nils Martin
  Rapporter
  - inSNORRe
 15. (2009)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bjørnstad, Roger
  • Gjelsvik, Marit L.
  • Holm, Inger
  (and 3 more...)

  Bjørnstad, Roger

  Gjelsvik, Marit L.

  Holm, Inger

  Holmøy, Erling

  Nielsen, Vibeke Oestreich

  Stølen, Nils Martin

  Rapporter
  - inSNORRe