Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2016)
  - Novus forlag
  Nesset, Tore
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 2. (2016)
  - Bymålslaget
  Mørck, Endre
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 3. (2016)
  Conzett, Philipp
  • Konferansebidrag
  • Annet
  - inMunin
 4. (2016)
  - Slavica Publishers
  Nesset, Tore
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 5. (2016)
  Andreassen, Helene N.
  • Konferansebidrag
  • Annet
  - inMunin
 6. (2016)
  • Andreassen, Helene N.
  • Lyche, Chantal
  • Konferansebidrag
  • Annet
  - inMunin
 7. (2015)
  - Tanaka Print Kyoto, Japan
  Sokolova, Svetlana
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 8. (2016)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Castro, Tammer
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 9. (2016)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Fredriksen, Ann-Kristin Hjelm
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 10. (2015)
  - Jazyki slavjanskoj kul'tury
  • Nesset, Tore
  • Makarova, Anastasia
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 11. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Eira, Inger Marie Gaup
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 12. (2014)
  - Cambridge Open
  • García Mayo, María del Pilar
  • González Alonso, Jorge
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2016)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Blokkum, Aasmund Ingve
  • Hansen, Lars Ivar
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 14. (2016)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Urek, Olga
  • Kramer, Martin
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 15. (2013)
  - Norsk Logopedlag
  Nordli, Ingrid C.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin