Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2009)
  - IKO-forlaget
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 2. (2010)
  - Universitetsforlaget
  Bekken, Per Jarle
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 3. (2014)
  - Universitetsforlaget
  • Hovdelien, Olav
  • Neegaard, Gunnar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 4. (2013)
  - Institutt for historie og religionsvitenskap Universitetet i Tromsø
  Thorstensen, Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 5. (2012)
  - IKO
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 6. (2014)
  - FORMakademisk
  Brekketo, Birte
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 7. (2015)
  - Universitetsforlaget
  Kvalvaag, Robert Williams
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 8. (2011)
  - Australian Catholic University
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 9. (2014)
  - Australian Catholic University
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 10. (2016)
  - Egede Instituttet
  Kristiansen, Roald E.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 11. (2017)
  - Novus Forlag
  Fonneland, Trude A.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2017)
  - Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)
  Andreassen, Bengt-Ove
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2012)
  - University of Tromsø
  Andreassen, Bengt-Ove
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 14. (2016)
  - Egede Instituttet
  Thorvaldsen, Steinar
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2016)
  - Egede Instituttet
  Sortland, Andy B.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin