Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2016)
  - European Geosciences Union
  • Holmen, Silje Eriksen
  • Hall, Chris
  • Tsutsumi, Masaki
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 2. (2016)
  - Copernicus Publications
  Hall, Chris
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 3. (2015)
  - Copernicus Publications
  • Takahashi, Toru
  • Nozawa, Satonaori
  • Tsuda, Takuo T.
  (and 13 more...)

  Takahashi, Toru

  Nozawa, Satonaori

  Tsuda, Takuo T.

  Ogawa, Yasunobu

  Saito, Norihito

  Hidemori, Takehiro

  Kawahara, Takuya D.

  Hall, Chris

  Fujiwara, Hitoshi

  Matuura, Nobuo

  Brekke, Asgeir

  Tsutsumi, Masaki

  Wada, Satoshi

  Kawabata, Tetsuya

  Oyama, Shinichiro

  Fujii, Ryoichi

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 4. (2016)
  - European Geosciences Union (EGU)
  • Hall, Chris
  • Holmen, Silje Eriksen
  • Meek, Chris
  (and 2 more...)

  Hall, Chris

  Holmen, Silje Eriksen

  Meek, Chris

  Manson, Alan

  Nozawa, Satonori

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 5. (2015)
  - Copernicus Publications
  Hall, Chris
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 6. (2014)
  - American Geophysical Union (AGU)
  Hall, Chris
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 7. (2014)
  - Copernicus
  • Takahashi, Toru
  • Nozawa, Satonori
  • Tsutsumi, Masaki
  (and 13 more...)

  Takahashi, Toru

  Nozawa, Satonori

  Tsutsumi, Masaki

  Hall, Chris

  Suzuki, Shin

  Tsuda, Takuo T.

  Kawahara, Takuya D.

  Saito, Norihito

  Oyama, Shinichiro

  Wada, Satoshi

  Kawabata, Tetsuya

  Fujiwara, Hitoshi

  Brekke, Asgeir

  Manson, Alan

  Meek, Chris

  Fujii, Ryoichi

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 8. (2011)
  - Copernicus
  • Manson, Alan
  • Meek, Chris
  • Xu, X.
  (and 6 more...)

  Manson, Alan

  Meek, Chris

  Xu, X.

  Aso, Takehiko

  Drummond, J. R.

  Hall, Chris

  Hocking, W. K.

  Tsutsumi, Masaki

  Ward, W. E.

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 9. (2009)
  - Copernicus
  • Hall, Chris
  • Xu, X
  • Manson, A.H.
  (and 5 more...)

  Hall, Chris

  Xu, X

  Manson, A.H.

  Meek, Chris

  Chshyolkova, Tatyana

  Drummond, J. R.

  Riggin, D.

  Hibbins, RE

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 10. (2011)
  - European Geophysical Society
  • Hall, Chris
  • Hansen, Georg
  • Sigernes, Fred
  (and 1 more...)

  Hall, Chris

  Hansen, Georg

  Sigernes, Fred

  Kuyeng, Karim

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 11. (2011)
  - Copernicus
  • Hall, Chris
  • Hansen, Georg Heinrich
  • Sigernes, F
  (and 1 more...)

  Hall, Chris

  Hansen, Georg Heinrich

  Sigernes, F

  Kuyeng, Karim

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2011)
  - Copernicus
  Hall, Chris
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2007)
  - Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union
  • Cannon, P. S.
  • Hall, Chris
  • Brekke, Asgeir
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 14. (2004)
  - University of Tromsø, Norway
  • Hall, Chris
  • Husøy, Bjørn Ove
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 15. (2009)
  - Copernicus
  • Hall, Chris
  • Manson, Alan
  • Meek, Chris
  (and 8 more...)

  Hall, Chris

  Manson, Alan

  Meek, Chris

  Chshyolkova, Tatyana

  Xu, X.

  Aso, Takehiko

  Drummond, J. R.

  Hocking, Wayne

  Jacobi, Ch.

  Tsutsumi, Masaki

  Ward, W.

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin