Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1961)
  - Oslo: Nyegaard & Co, NYCO.
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Mikkelsen, Solveig
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 2. (1963)
  • Nordøy, Arne
  • Bjørnstad, Pål
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 3. (1970)
  • Stavem, Per
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 4. (1980)
  • Heger, Hilde
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Evensen, Stein Arne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 5. (1979)
  Hjort, Peter Fredrik
  - Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 6. (1997)
  • Stavem, Per
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 7. (1998)
  • Halvorsen, Sverre
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 8. (1975)
  • Stavem, Per
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 9. (1975)
  • Heistø, Helge
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Malm, Ole Jacob
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 10. (1969)
  • Stavem, Per
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 11. (1969)
  • Stavem, Per
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 12. (1967)
  • Orning, Otto M
  • Syse, Petter R
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 13. (1970)
  Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI
 14. (1963)
  - Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Nicolaysen, Ragnar
  • Eeg-Larsen, N
  • Jervell, Anton
  (and 4 more...)

  Nicolaysen, Ragnar

  Eeg-Larsen, N

  Jervell, Anton

  Owren, Paul A

  Hjort, Peter Fredrik

  Øgrim, Marit Eggen

  Gran, Fredrik C

  Bok
  - inFHI
 15. (1969)
  - Nyt Nordisk Forlag, København
  • Hjort, Peter Fredrik
  • Owren, Paul A
  Bok
  - inFHI