Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2019)
  - UiT The Arctic University of Norway
  • Andreassen, Helene N.
  • Ganguly, Raman
  • Medina-Smith, Andrea
  • Konferansebidrag
  • Annet
  - inMunin
 2. (2018)
  - OsloMet-Storbyuniversitetet
  Aspaas, Per Pippin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 3. (2018)
  - OsloMet-Storbyuniversitetet
  Aspaas, Per Pippin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 4. (2019)
  - Aftenposten
  Aspaas, Per Pippin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 5. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Enoksen, Fredrik
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 6. (2018)
  - The University of Akron Press
  Skare, Roswitha
  - Konferansebidrag
  - inMunin
 7. (2018)
  - OsloMet-Storbyuniversitetet
  Frantsvåg, Jan Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 8. (2018)
  - OsloMet-Storbyuniversitetet
  Frantsvåg, Jan Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 9. (2018)
  - NHST Media Group
  • Smedsrød, Bård
  • Longva, Leif
  • Frantsvåg, Jan Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 10. (2002)
  - Universitetet i Tromsø
  Bertelsen, Reidar
  • Arbeidsnotat
  • Arbeidsnotat
  - inMunin
 11. (2018)
  - The Document Academy
  • Vårheim, Andreas
  • Skare, Roswitha
  • Lenstra, Noah
  (and 2 more...)

  Vårheim, Andreas

  Skare, Roswitha

  Lenstra, Noah

  Latham, Kiersten F.

  Grenersen, Geir

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2018)
  Frantsvåg, Jan Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2018)
  - UiT The Arctic University of Norway
  Moksness, Lars
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 14. (2017)
  - Association of College and Research Libraries
  • Moksness, Lars
  • Olsen, Svein Ottar
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2017)
  - SAGE Publications
  Pötzsch, Holger
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin