Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2013)
  Svarstad, Elise
  Studentarbeider
  - inDUO
 2. (2016)
  Randby, Simen
  Studentarbeider
  - inDUO
 3. (2016)
  Heiseldal, Ole Kristian Hagestad
  Studentarbeider
  - inDUO
 4. (2017)
  Faye-Schjøll, Hege Hovd
  Studentarbeider
  - inDUO
 5. (2017)
  Tofte, Tobias Skurdal
  Studentarbeider
  - inDUO
 6. (2017)
  Østmo, Simen Olav
  Studentarbeider
  - inDUO
 7. (2016)
  Sørensen, Linda
  Studentarbeider
  - inDUO
 8. (2014)
  Bentzen, Heidi Beate
  Studentarbeider
  - inDUO
 9. (2012)
  Syse, Irene
  Studentarbeider
  - inDUO
 10. (2012)
  Roos, Anne Karine Østbye
  Studentarbeider
  - inDUO
 11. (2012)
  Dokken, Mette
  Studentarbeider
  - inDUO
 12. (2012)
  Karlsen, Marte-Marie
  Studentarbeider
  - inDUO
 13. (2012)
  Heiberg, Eva Kronholm
  Studentarbeider
  - inDUO
 14. (2017)
  Beck, Didrik
  Studentarbeider
  - inDUO
 15. (2017)
  Endreson, Sara Marie
  Studentarbeider
  - inDUO
 16. (2017)
  Berggraf-Larsen, Lene Kristine Holter
  Studentarbeider
  - inDUO
 17. (2017)
  Bratt, Hedda Emilie
  Studentarbeider
  - inDUO
 18. (2010)
  Kvil, Sindre
  Studentarbeider
  - inDUO
 19. (2018)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Orvik, Kristin
  Rapporter
  - inDUO
 20. (2017)
  Bergstøl, Yngvild Tønnessen
  Studentarbeider
  - inDUO
 21. (2017)
  Norby, Monica
  Studentarbeider
  - inDUO
 22. (2017)
  Ajer, Jacob Danbolt
  Studentarbeider
  - inDUO
 23. (2017)
  Fjeldaas, Erling
  Studentarbeider
  - inDUO
 24. (2018)
  Opheim, Magnus Stavrum
  Studentarbeider
  - inDUO
 25. (2018)
  Tobiassen, Tomas Midttun
  Studentarbeider
  - inDUO
 26. (2018)
  Stulien, Edvard
  Studentarbeider
  - inDUO
 27. (2018)
  Bornø, Nora Marie Haune
  Studentarbeider
  - inDUO
 28. (2018)
  Fosby, Andreas Alexander Nordvang-San
  Studentarbeider
  - inDUO
 29. (2018)
  Lunner, Ragnhild
  Studentarbeider
  - inDUO
 30. (2018)
  Næss, Knut Magnus Klever
  Studentarbeider
  - inDUO
 31. (2005)
  - Høgskolen i Bodø
  • Øie, Vibeke
  • Skårvik, Britt Hege
  Studentarbeider
  - inBrage-Nord
 32. (1984)
  - Havforskningsinstituttet
  Bøhle, Bjørn
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 33. (2018)
  - Kunsthøgskolen i Oslo, Avdeling Kunst og håndverk
  • Neset, Anne Hilde
  • Aslaksen, Ellen
  • Ydstie, Ingebjørg
  (and 7 more...)

  Neset, Anne Hilde

  Aslaksen, Ellen

  Ydstie, Ingebjørg

  Eeg-Tverbakk, Per Gunnar

  Lønningdal, Ingrid

  Tallerås, Jon Benjamin

  Braathen, Martin

  Krogh, Morten

  Wergeland, Even Smith

  O'Donnell, Natalie Hope

  • Annet
  • Annet
  - inKHiO
 34. (2017)
  Dahl, Johanne Yttri
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inPHS
 35. (1922)
  Simonsen, Harald
  Annet
  - inPOLAR
 36. (2006)
  Knashaug, Kenneth
  Studentarbeider
  - inNTNU Open
 37. (2018)
  - Riksantikvaren
  Rapporter
  - inRIKSANT
 38. (2018)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aanensen, Thomas
  • Holstad, Magne
  Rapporter
  - inSNORRe
 39. (2010)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 40. (2011)
  Nielsen, Ida Bremvik
  Studentarbeider
  - inDUO
 41. (2007)
  - [forfatteren]
  Hauken, Øyvind
  Studentarbeider
  - inVID
 42. (2015)
  Arango Restrepo, Jose Fernando
  Studentarbeider
  - inDUO
 43. (2011)
  - Bioforsk
  • Pommeresche, Reidun
  • Swensen, Berit
  Rapporter
  - inNIBIO
 44. (2016)
  Engebretsen, Solveig
  Studentarbeider
  - inDUO
 45. (2017)
  Øveraas, Aina Eydis Steinsdottir
  Studentarbeider
  - inHiH
 46. (2017)
  • Schrøder, Tiril
  • Disen, Karen
  • Carlsen, Rikke Sund
  (and 10 more...)

  Schrøder, Tiril

  Disen, Karen

  Carlsen, Rikke Sund

  Iversen, Thomas

  Nyström, Anna

  Treilib, Ilona

  Roth, Liva Wraae

  Guttormsen, Beatrice

  Norderhaug, Camilla

  Hærnes, Linda

  Prip, Line

  Øien, Nina Kristin Austnes

  Berg, Patricia Risopatron

  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 47. (2002)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 48. (2010)
  Kolby, Hanne Elisabeth
  Studentarbeider
  - inDUO
 49. (2012)
  Rostad, Hanne Marie
  Studentarbeider
  - inDUO
 50. (2013)
  Næss, Ingrid Margrethe
  Studentarbeider
  - inDUO
 51. (2012)
  Clarke-Jenssen, Anne-Cathrine
  Studentarbeider
  - inDUO
 52. (2017)
  Bull, Ane Amalie Jensdatter
  • Studentarbeider
  • Annet
  - inDUO
 53. (2017)
  Reithaug, Ingri Beck
  Studentarbeider
  - inDUO
 54. (2013)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 55. (2014)
  Bækken, Håvard
  Avhandlinger
  - inDUO
 56. (2018)
  Talberg, Niri
  Avhandlinger
  - inDUO
 57. (2016)
  - Taylor & Francis
  Strikwerda, Johanna
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 58. (2014)
  - Dronning Mauds Minne Høgskole
  Anderson, Jenny Østraat
  Studentarbeider
  - inDMMH
 59. (2018)
  - Institutt for samfunnsforskning
  • Trætteberg, Håkon Solbu
  • Lidén, Hlde
  Rapporter
  - inIS
 60. (2005)
  - Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  • Kjesbu, Erland
  • Pettersen, Ivar
  Rapporter
  - inNIBIO
 61. (2017)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Dahl, Håvard Strande
  Studentarbeider
  - inUMB
 62. (2013)
  Jensehaugen, Helge
  Studentarbeider
  - inDUO
 63. (2018)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Hindar, Kjetil
  • Mo, Tor Atle
  • Eken, Morten
  (and 5 more...)

  Hindar, Kjetil

  Mo, Tor Atle

  Eken, Morten

  Hagen, Anders Gjørwad

  Hytterød, Sigurd

  Sandodden, Roar

  Vøllestad, Asbjørn

  Aamodt, Knut Ola

  Rapporter
  - inNINA
 64. (2018)
  - Politihøgskolen
  • Egge, Marit
  • Solhjell, Randi
  Rapporter
  - inPHS
 65. (2018)
  - SINTEF Ocean
  • Brandvik, Per Johan
  • Hellstrøm, Kaja Cecilie
  • Sørheim, Kristin Rist
  Rapporter
  - inSINTEF
 66. (2016)
  - The University of Bergen
  Larsen, André Eide
  Studentarbeider
  - inBORA
 67. (2018)
  - FOR
  Lillestøl, Jostein
  Arbeidsnotat
  - inNHH
 68. (2018)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Selvaag, Sofie Kjendlie
  • Wold, Line Camilla
  Rapporter
  - inNINA
 69. (2018)
  - The University of Bergen
  Hunnes, Olav Bøe
  Studentarbeider
  - inBORA
 70. (2016)
  Bregård, Ida Marie
  Studentarbeider
  - inDUO
 71. (2017)
  Næss, Tale
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 72. (2018)
  • Eiter, Sebastian
  • Veen, Esther J.
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 73. (1930)
  Horn, Gunnar
  Annet
  - inPOLAR
 74. (2004)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 75. (2018)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Bjørkli, Birgitte
  Rapporter
  - inDUO
 76. (2018)
  - NIBIO
  • Johansen, Tor Jacob
  • Hykkerud, Anne Linn
  • Uleberg, Eivind
  (and 1 more...)

  Johansen, Tor Jacob

  Hykkerud, Anne Linn

  Uleberg, Eivind

  Mølmann, Jørgen

  Rapporter
  - inNIBIO
 77. (2018)
  - Norsk Polarinstitutt
  Ravolainen, Virve med flere
  Rapporter
  - inPOLAR
 78. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Myrvoll, Elin Rose
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 79. (2018)
  - Sparebank1 Ringerike Hadeland, Høgskolen i Sørøst-Norge, Ringerike Næringsforening Hønefoss
  • Aasnæss, Steinar
  • Sandvik, Izabela
  • Burkay, Ulas
  Rapporter
  - inHBV
 80. (2011)
  - The University of Bergen
  • Flakk, Helge Andre Jørandli
  • Tangvold, Merethe
  Studentarbeider
  - inBORA
 81. (2017)
  Taxt, Ella-Maj
  Studentarbeider
  - inDUO
 82. (2017)
  • Robertsen, Annette
  • Førde, Reidun
  • Skaga, Nils O
  (and 1 more...)

  Robertsen, Annette

  Førde, Reidun

  Skaga, Nils O

  Helseth, Eirik

  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 83. (2018)
  - Høgskolen i Innlandet
  Næstad, Frode
  Rapporter
  - inHiH
 84. (2018)
  - NIBIO
  Vesterbukt, Per
  Rapporter
  - inNIBIO
 85. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Rogaland
  Tidsskriftsartikkel
  - inVEGDIR
 86. (2017)
  - Elsevier
  • Brown, Greg
  • Hausner, Vera Helene
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 87. (2015)
  • Mahajan, Tushar R.
  • Ytre-Arne, Mari Eknes
  • Strøm-Andersen, Pernille
  (and 2 more...)

  Mahajan, Tushar R.

  Ytre-Arne, Mari Eknes

  Strøm-Andersen, Pernille

  Dalhus, Bjørn

  Gundersen, Lise-Lotte

  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 88. (2018)
  - Høgskolen i Innlandet
  • Pedersen, Simen
  • Angelstam, Per
  • Ferguson, Michael AD
  (and 2 more...)

  Pedersen, Simen

  Angelstam, Per

  Ferguson, Michael AD

  Wabakken, Petter

  Storaas, Torstein

  Rapporter
  - inHiH
 89. (2017)
  - Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  Hakstad, Ståle Stai
  Studentarbeider
  - inHiM
 90. (2017)
  - NIBIO
  • Fadnes, Kjetil Damsberg
  • Solbakken, Eivind
  • Seehusen, Till
  Rapporter
  - inNIBIO
 91. (2017)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Brasch, Thomas von
  • Dapi, Bjorn
  • Sparrman, Victoria
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 92. (2014)
  - Statens vegvesen
  Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 93. (2016)
  - Chr. Michelsen Institute
  Kinyondo, Abel
  Rapporter
  - inCMI
 94. (2008)
  • Tonning, Silje Marie Opgård
  • Ådnanes, Kristin Mæland
  Studentarbeider
  - inBI
 95. (2014)
  - John Wiley & Sons
  • Bryant, M.
  • Ashton, L.
  • Nixon, J.
  (and 14 more...)

  Bryant, M.

  Ashton, L.

  Nixon, J.

  Jebb, S.

  Wright, J.

  Roberts, K.

  Brown, J.

  Cooper, Ashley R.

  Cummings, Steven

  Ekelund, Ulf

  Gorecki, Claudia

  Griffiths, Lucy

  Hamilton-Shield, Julian

  Hill, Andrew

  Kind, Paul

  Reilly, John J.

  Summerbell, Carolyn

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIH
 96. (2016)
  - Nature Publishing Group
  • Finstad, Anders Gravbrøt
  • Andersen, Tom
  • Larsen, Søren
  (and 5 more...)

  Finstad, Anders Gravbrøt

  Andersen, Tom

  Larsen, Søren

  Tominaga, Koji

  Blumentrath, Stefan

  de Wit, Heleen

  Tømmervik, Hans

  Hessen, Dag Olav

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIVA
 97. (2018)
  • Grundy, Myriam
  • McClements, D. J.
  • Ballance, Simon
  (and 1 more...)

  Grundy, Myriam

  McClements, D. J.

  Ballance, Simon

  Wilde, Peter J.

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNOFIMA
 98. (2018)
  - SINTEF akademisk forlag
  • Sartori, Igor
  • Løtveit, Sjur V.
  • Skeie, Kristian
  Rapporter
  - inSINTEF
 99. (2007)
  - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
  • Dybing, Erik
  • Gislerød, Hans Ragnard
  • Hofsvang, Trond
  (and 2 more...)

  Dybing, Erik

  Gislerød, Hans Ragnard

  Hofsvang, Trond

  Sundheim, Leif

  Tronsmo, Anne Marte

  Rapporter
  - inUMB
 100. (2008)
  - University of Stavanger, Norway
  Johansen, Øystein
  Studentarbeider
  - inUiS