Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  - MAB-prosjektet, Botanisk avdeling, DKNVS - Museet, Universitetet i Trondheim
  Hermansen, John Eilif
  Rapporter
  - inNTNU Open
 2. (1982)
  Njøs, Arnor
  Rapporter
  - inNMBU
 3. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 4. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Buskerud
  Rapporter
  - inVEGDIR
 5. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Keller, Christian
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Johansen, Roy
  Rapporter
  - inNIFU
 7. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Eriksen, Knut
  Rapporter
  - inNIFU
 8. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Roll-Hansen, Nils
  Rapporter
  - inNIFU
 9. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Edvardsen, Rolf
  Rapporter
  - inNIFU
 10. (1982)
  Senstad, Chr.
  Rapporter
  - inNINA
 11. (1982)
  - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
  Jensen, Kjell W.
  Rapporter
  - inNINA
 12. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 13. (1982)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1982)
  Aven, Terje
  Rapporter
  - inDUO
 16. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 17. (1982)
  Norberg, Ragnar
  Rapporter
  - inDUO
 18. (1982)
  Reiersøl, Olav
  Rapporter
  - inDUO
 19. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Jørgensen, Leif
  Rapporter
  - inNTNU Open
 20. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 21. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Brinca, L.
  • Jorge da Silva, Antonio
  • Sousa, L.
  (and 2 more...)

  Brinca, L.

  Jorge da Silva, Antonio

  Sousa, L.

  Sousa, I. M.

  Sætre, Roald

  Rapporter
  - inIMR
 22. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Aglen, Asgeir
  • Gjøsæter, Jakob
  • Myrseth, Bjørn
  (and 1 more...)

  Aglen, Asgeir

  Gjøsæter, Jakob

  Myrseth, Bjørn

  Tilseth, Snorre

  Rapporter
  - inIMR
 23. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Gjølstad, Merete
  • Thorud, Syvert
  Rapporter
  - inSTAMI
 24. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Levy, Finn
  Rapporter
  - inSTAMI
 25. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Thorud, Syvert
  • Ali, Ahmed Mohamed
  Rapporter
  - inSTAMI
 26. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Strømsnes, Per
  • Eikemo, G.
  Rapporter
  - inSTAMI
 27. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Holtermann, Eiler
  • Norsk petroleumsinstitutt
  Rapporter
  - inSTAMI
 28. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Bye, Erik
  • Lenvik, Kåre
  Rapporter
  - inSTAMI
 29. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Nettelbladt, Mats
  Rapporter
  - inNTNU Open
 30. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Sæther, Bjørn
  Rapporter
  - inNTNU Open
 31. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Sæther, Bjørn
  Rapporter
  - inNTNU Open
 32. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Sæther, Bjørn
  • Jakobsen, Arne
  Rapporter
  - inNTNU Open
 33. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Kristiansen, Jarle Noralf
  Rapporter
  - inNTNU Open
 34. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Holten, Jarle Inge
  Rapporter
  - inNTNU Open
 35. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Baadsvik, Karl
  • Rønning, Olaf I.
  Rapporter
  - inNTNU Open
 36. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Selnes, Morten
  • Sæther, Bjørn
  Rapporter
  - inNTNU Open
 37. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Bevanger, Kjetil
  Rapporter
  - inNTNU Open
 38. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Nøst, Terje
  Rapporter
  - inNTNU Open
 39. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Langeland, Arnfinn
  • Reinertsen, Helge
  • Olsen, Yngvar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 40. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Haug, Arne
  • Kvittingen, Kirsti
  Rapporter
  - inNTNU Open
 41. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Thingstad, Per Gustav
  • Nygård, Torgeir
  Rapporter
  - inNTNU Open
 42. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Thingstad, Per Gustav
  • Nygård, Torgeir
  Rapporter
  - inNTNU Open
 43. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Nøst, Terje
  Rapporter
  - inNTNU Open
 44. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Koksvik, Jan Ivar
  • Arnekleiv, Jo Vegar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 45. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Reinertsen, Helge
  • Olsen, Yngvar
  • Nøst, Terje
  (and 2 more...)

  Reinertsen, Helge

  Olsen, Yngvar

  Nøst, Terje

  Rueslåtten, Håkon G.

  Skotvold, Trond

  Rapporter
  - inNTNU Open
 46. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Moksnes, Arne
  Rapporter
  - inNTNU Open
 47. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Jordal, John Bjarne
  Rapporter
  - inNTNU Open
 48. (1982)
  - Statistisk sentralbyrå
  Aaberge, Rolf
  Rapporter
  - inSNORRe
 49. (1982)
  - Vegdirektoratet
  • Reinslett, E.
  • Lampinen, A.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 50. (1982)
  - Vegdirektoratet
  Babic, M.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 51. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Rørvik, Carl Jakob
  • Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 52. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Moksness, Erlend
  • Vestergård, Jørgen Riis
  Rapporter
  - inIMR
 53. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Dahl, Finn-Erik
  Rapporter
  - inIMR
 54. (1982)
  • Gjelsvik, Tore
  • Liestøl, Olav
  Rapporter
  - inPOLAR
 55. (1982)
  Larsen, Thor
  Rapporter
  - inPOLAR
 56. (1982)
  • Solheim, Anders
  • Elverhøi, Anders
  Rapporter
  - inPOLAR
 57. (1982)
  • Hansson, Rasmus
  • Thomassen, Jørn
  Rapporter
  - inPOLAR
 58. (1982)
  - Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Rapporter
  - inIMR
 59. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Bjørge, Arne
  • Bergflødt, Bjørn
  • Fagerheim, Kjell Arne
  (and 2 more...)

  Bjørge, Arne

  Bergflødt, Bjørn

  Fagerheim, Kjell Arne

  Øritsland, Torger

  Skadsheim, Arnfinn

  Rapporter
  - inIMR
 60. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Jakobsen, Tore
  Rapporter
  - inIMR
 61. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Ellertsen, Bjørnar
  • Hassel, Arne
  • Loeng, Harald
  (and 3 more...)

  Ellertsen, Bjørnar

  Hassel, Arne

  Loeng, Harald

  Rey, Francisco

  Tjelmeland, Sigurd

  Slagstad, Dag

  Rapporter
  - inIMR
 62. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Johannessen, Vibeke Ann
  Rapporter
  - inIMR
 63. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Wiborg, Kristian Fredrik
  Rapporter
  - inIMR
 64. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Sundby, Svein
  Rapporter
  - inIMR
 65. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Klokk, Terje
  Rapporter
  - inNTNU Open
 66. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  • Gjøsæter, Harald
  • Tilseth, Snorre
  Rapporter
  - inIMR
 67. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Moksness, Erlend
  Rapporter
  - inIMR
 68. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Rapporter
  - inIMR
 69. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dahl, Einar
  • Danielssen, Didrik S.
  • Bøhle, Bjørn
  Rapporter
  - inIMR
 70. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Bøhle, Bjørn
  Rapporter
  - inIMR
 71. (1982)
  • Gjelsvik, Tore
  • Liestøl, Olav
  • Vinje, Torgny
  Rapporter
  - inPOLAR
 72. (1982)
  • Péwé, Troy L.
  • Rowan, Dana E.
  • Péwé, Richard H.
  (and 1 more...)

  Péwé, Troy L.

  Rowan, Dana E.

  Péwé, Richard H.

  Stuckenrath, Robert

  Rapporter
  - inPOLAR
 73. (1982)
  Hagevold, Peter
  • Annet
  • Rapporter
  - inPOLAR
 74. (1982)
  Kristoffersen, Yngve
  Rapporter
  - inPOLAR
 75. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 76. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Gjessing, E.
  • Rogne, Å.K. Gudmundson
  Rapporter
  - inNIVA
 77. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Aanes, K.
  • Erlandsen, A.
  • Brettum, P.
  Rapporter
  - inNIVA
 78. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Pedersen, A.
  Rapporter
  - inNIVA
 79. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Aanes, K.
  Rapporter
  - inNIVA
 80. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Løvik, J.
  • Kjellberg, G.
  Rapporter
  - inNIVA
 81. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Faafeng, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 82. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Baalsrud, K.
  Rapporter
  - inNIVA
 83. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Brettum, P.
  Rapporter
  - inNIVA
 84. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Kjellberg, G.
  • Kulsvehagen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 85. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Bakketun, Å.
  • Brettum, P.
  • Romstad, R.
  (and 1 more...)

  Bakketun, Å.

  Brettum, P.

  Romstad, R.

  Aanes, K.J.

  Rapporter
  - inNIVA
 86. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Knutzen, J.
  • Kvalvågnæs, K.
  Rapporter
  - inNIVA
 87. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Romstad, R.
  • Lindstrøm, E.-A.
  Rapporter
  - inNIVA
 88. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Holtan, H.
  • Brettum, P.
  • Hals, B.
  (and 1 more...)

  Holtan, H.

  Brettum, P.

  Hals, B.

  Holtan, G.

  Rapporter
  - inNIVA
 89. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Paulsrud, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 90. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Tjomsland, T.
  Rapporter
  - inNIVA
 91. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Lundar, A.
  • Paulsrud, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 92. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Vik, E.A.
  Rapporter
  - inNIVA
 93. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Molvær, J.
  • Bakke, T.
  Rapporter
  - inNIVA
 94. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 95. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Tjomsland, T.
  • Romstad, R.
  Rapporter
  - inNIVA
 96. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Lingsten, L.
  Rapporter
  - inNIVA
 97. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Damhaug, T.
  • Paulsrud, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 98. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Brabrand, Å.
  • Gulbrandsen, T.
  • Lind, O.
  (and 4 more...)

  Brabrand, Å.

  Gulbrandsen, T.

  Lind, O.

  Løvik, J.

  Løvstad, Ø.

  Rørslett, B.

  Faafeng, B.

  Rapporter
  - inNIVA
 99. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Kjellberg, G.
  • Næsje, T.F.
  Rapporter
  - inNIVA
 100. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Hovind, H.
  Rapporter
  - inNIVA