Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1998)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1998)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens Vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 3. (1998)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens Vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 4. (1998)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens Vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 5. (1998)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens Vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 6. (1998)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens Vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 7. (1998)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens Vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 8. (1998)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 9. (1998)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 10. (1998)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 11. (1998)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 12. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Rapporter
  - inNIFU
 13. (1998)
  • Sundnes, Susanne Lehmann
  • Slipersæter, Stig
  Rapporter
  - inNIFU
 14. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Dahl, Jorunn
  Rapporter
  - inNIFU
 15. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Brandt, Ellen
  • Hovland, Grethe
  Rapporter
  - inNIFU
 16. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Sandberg, Nina
  Rapporter
  - inNIFU
 17. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Næss, Terje
  Rapporter
  - inNIFU
 18. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Såtvedt, Øyvind
  Rapporter
  - inNIFU
 19. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Tvede, Olaf
  • Sarpebakken, Bo
  Rapporter
  - inNIFU
 20. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Stensaker, Bjørn
  Rapporter
  - inNIFU
 21. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Hagen, Anna
  • Sjønnesen, Elin
  Rapporter
  - inNIFU
 22. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Karseth, Berit
  • Kyvik, Svein
  • Remme, Jan Are
  Rapporter
  - inNIFU
 23. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Kristensen, Kari-Anne
  Rapporter
  - inNIFU
 24. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Kyvik, Svein
  Rapporter
  - inNIFU
 25. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Smeby, Jens-Christian
  Rapporter
  - inNIFU
 26. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Teigen, Katrine
  Rapporter
  - inNIFU
 27. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Dimmen, Åsmund
  • Hovland, Grethe
  Rapporter
  - inNIFU
 28. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Aksnes, Dag W.
  Rapporter
  - inNIFU
 29. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Kaloudis, Aris
  Rapporter
  - inNIFU
 30. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  Skoie, Hans
  Rapporter
  - inNIFU
 31. (1998)
  - NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
  • Kaloudis, Aris
  • Olsen, Terje Bruen
  Rapporter
  - inNIFU
 32. (1998)
  - Misjonshøgskolens forlag
  Bagge, Mette
  Tidsskriftsartikkel
  - inDHS
 33. (1998)
  - DIATEKST
  Nordstokke, Kjell
  Bok
  - inDHS
 34. (1998)
  - STEP Group
  • Sandven, Tore
  • Smith, Keith
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 35. (1998)
  • Porkert, Jan
  • Solheim, Roar
  • Flor, Arne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 36. (1998)
  - Runearkivet
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 37. (1998)
  - Universitetet i Oslo, Klassisk og romansk institutt
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 38. (1998)
  - Universitetet i Oslo, Klassisk og romansk institutt
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 39. (1998)
  - ICES
  ICES
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 40. (1998)
  - SINTEF Energi
  Johannesen, Arne
  Rapporter
  - inSINTEF
 41. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Overland, Bjørn
  Rapporter
  - inHiH
 42. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  • Fritze, Yvonne
  • Bredvold, Randi
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 43. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Fauske, Halvor
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 44. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Helseth, Tore
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 45. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Overland, Bjørn
  Rapporter
  - inHiH
 46. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Overland, Bjørn
  Rapporter
  - inHiH
 47. (1998)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Benjaminsen, Grete
  • Wallevik, Hege Bergljot
  Studentarbeider
  - inUMB
 48. (1998)
  - Norsk etnologisk gransking
  Moestue, Anne
  Annet
  - inNFM
 49. (1998)
  • Hansen, Lars Ove
  • Fjellstad, Bjørn, M.
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 50. (1998)
  - Havforskningsinstituttet
  Mehl, Sigbjørn
  Rapporter
  - inIMR
 51. (1998)
  - Havforskningsinstituttet
  • Asplin, Lars
  • Ingvaldsen, Randi
  • Loeng, Harald
  (and 1 more...)

  Asplin, Lars

  Ingvaldsen, Randi

  Loeng, Harald

  Ådlandsvik, Bjørn

  Rapporter
  - inIMR
 52. (1998)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
  • Hagen, Øivind
  • Røine, Kjetil
  Rapporter
  - inNTNU Open
 53. (1998)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
  • Larssæther, Stig
  • Eik, Arne
  Rapporter
  - inNTNU Open
 54. (1998)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesign
  • Hanssen, Ole Jørgen
  • Støren, Kristin
  Rapporter
  - inNTNU Open
 55. (1998)
  - Department of Chemical Engineering
  Christiansen, Jan Ari
  Studentarbeider
  - inNTNU Open
 56. (1998)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
  • Solem, Knut Erik
  • Malvik, Ingvild Vaggen
  Rapporter
  - inNTNU Open
 57. (1998)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Arnekleiv, Jo Vegar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 58. (1998)
  - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
  Lockertsen, Roger
  Rapporter
  - inNTNU Open
 59. (1998)
  - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
  Berglund, Birgitta
  Rapporter
  - inNTNU Open
 60. (1998)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Fremstad, Eli
  Rapporter
  - inNTNU Open
 61. (1998)
  - Vegdirektoratet
  Myre, Jostein
  Annet
  - inVEGDIR
 62. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Svalastog, Sondre
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 63. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Hagen, Aksel
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 64. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Svalastog, Sondre
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 65. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Hagen, Aksel
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 66. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Hagen, Aksel
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 67. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Ørjansen, Dag
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 68. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Veggeland, Noralv
  Rapporter
  - inHiH
 69. (1998)
  - Telemarksforsking
  Vike, Halvard
  Rapporter
  - inHBV
 70. (1998)
  - Norsk sykepleierforbund
  Konsmo, Trulte
  Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 71. (1998)
  - Norsk sykepleierforbund
  • Strand, Ingebjørg
  • Venediger, Christine
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 72. (1998)
  - Norsk sykepleierforbund
  Konsmo, Trulte
  Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 73. (1998)
  - Högskolan i Borås
  Kvarv, Sture
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 74. (1998)
  - Samlaget
  Baklid, Herleik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 75. (1998)
  - Telemark historielag
  Baklid, Herleik
  Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 76. (1998)
  - Høgskolen i Telemark
  Amari, Morteza
  Studentarbeider
  - inHBV
 77. (1998)
  - Høgskolen i Oslo
  Bakken, Frode
  Konferansebidrag
  - inHBV
 78. (1998)
  - Ottawa Field-Naturalists' Club
  • Rosell, Frank
  • Bergan, Frode
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 79. (1998)
  - Elsevier
  • Nolet, Bart A.
  • Rosell, Frank
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 80. (1998)
  - Springer
  • Rosell, Frank
  • Bergan, Frode
  • Parker, Howard
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 81. (1998)
  • Rosell, Frank
  • Kvinlaug, Jan Kåre
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 82. (1998)
  - Høgskolen i Lillehammer
  Ørjansen, Dag
  Arbeidsnotat
  - inHiH
 83. (1998)
  - Ottawa Field-Naturalists' Club
  • Rosell, Frank
  • Hovde, Bjørnar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHBV
 84. (1998)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
  • Eik, Arne
  • Røine, Kjetil
  • Brattebø, Helge
  Konferansebidrag
  - inNTNU Open
 85. (1998)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
  Sauar, Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open
 86. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Huse, Ingvar
  • Axelsen, Bjørn Erik
  • Bagley, Neil
  (and 12 more...)

  Huse, Ingvar

  Axelsen, Bjørn Erik

  Bagley, Neil

  Cooper, Rob

  Evenson, Michael

  Hamukuaya, Ferdi

  Klingelhoeffer, E.

  Kreiner, Anja

  Kristiansen, Jarle

  Malan, Pierre

  Mjanger, Magnar

  Namwandi, Theopolina

  Shitindi, Justina

  Skeide, Roar

  Øvredal, Jan Tore

  Rapporter
  - inIMR
 87. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Toresen, Reidar
  • Ullebust, Helge
  Rapporter
  - inIMR
 88. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Toresen, Reidar
  • Ullebust, Helge
  Rapporter
  - inIMR
 89. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Burgos, Guillermo E.
  • Filomena, Vaz Velho
  • Alvheim, Oddgeir
  Rapporter
  - inIMR
 90. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Dalen, John
  • Boyer, D.
  • Staalesen, Bjørn
  (and 6 more...)

  Dalen, John

  Boyer, D.

  Staalesen, Bjørn

  Staby, Arved

  Kirchner, Carola

  Clark, Malcolm

  Hampton, Ian

  Kvinge, Bjarte

  Johannesen, Jarle

  Rapporter
  - inIMR
 91. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Hamre, Johannes
  • Axelsen, Bjørn Erik
  • Klingelhoeffer, E.
  (and 1 more...)

  Hamre, Johannes

  Axelsen, Bjørn Erik

  Klingelhoeffer, E.

  Schneider, P.

  Rapporter
  - inIMR
 92. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Burgos, Guillermo E.
  • Olsen, E
  • Alvheim, Oddgeir
  (and 2 more...)

  Burgos, Guillermo E.

  Olsen, E

  Alvheim, Oddgeir

  Sardinha, M.

  Kilingo, Kumbi

  Rapporter
  - inIMR
 93. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Misund, Ole Arve
  • Coetzee, Janet
  • Luyeye, Nkosi
  (and 1 more...)

  Misund, Ole Arve

  Coetzee, Janet

  Luyeye, Nkosi

  Oechslin, Gerhard

  Rapporter
  - inIMR
 94. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Burgos, Guillermo E.
  • Vaz Velho, Filomena
  • Bazica, Bomba
  Rapporter
  - inIMR
 95. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Strømme, Tore
  • Chbani Idrissi, Mostafa
  • Alvheim, Oddgeir
  Rapporter
  - inIMR
 96. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Strømme, Tore
  • Hamakuaya, H.
  • Huse, Ingvar
  (and 2 more...)

  Strømme, Tore

  Hamakuaya, H.

  Huse, Ingvar

  Voges, L.

  Maartens, L.

  Rapporter
  - inIMR
 97. (1998)
  - Institute of Marine Research
  • Sundby, Svein
  • Thorsen, Anders
  • Kjesbu, Olav Sigurd
  (and 4 more...)

  Sundby, Svein

  Thorsen, Anders

  Kjesbu, Olav Sigurd

  Thorisson, Konrad

  Kainge, Paul

  Boyd, Alan

  Osborne, René

  Rapporter
  - inIMR
 98. (1998)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Holtsmark, Bjart
  • Alfsen, Knut H.
  Rapporter
  - inCICERO
 99. (1998)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Holtsmark, Bjart
  • Hagem, Cathrine
  Rapporter
  - inCICERO
 100. (1998)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialer
  Støren, Sigurd
  Konferansebidrag
  - inNTNU Open