Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Kjeldstad, Randi
  Bok
  - inSNORRe
 2. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Sand, Paal
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 3. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bjønnes, Geir Høidal
  • Isachsen, Arne Jon
  • Stoknes, Svein Oskar
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 4. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Aas, Eline
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 5. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Skoglund, Tor
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 6. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Søbye, Espen
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 7. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Todsen, Steinar
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 8. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bruvoll, Annegrete
  • Bye, Torstein
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 9. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Lindholt, Lars
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 10. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Hansen, Halvard
  • Olsen, Kristin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 11. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Stambøl, Lasse Sigbjørn
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 12. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fæhn, Taran
  • Jørgensen, Jørn-Arne
  • Åvitsland, Turid
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 13. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Bjørnland, Hilde Christiane
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 14. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aune, Finn Roar
  • Bye, Torstein
  • Johnsen, Tor Arnt
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 15. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bye, Torstein
  • Halvorsen, Bente
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 16. (1998)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Strøm, Steinar
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 17. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Holmøy, Erling
  • Olsen, Øystein
  • Strøm, Birger
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 18. (1998)
  - Sosialøkonomenes forening
  Bruvoll, Annegrete
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 19. (1998)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Bjørnstad, Roger
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 20. (1998)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  • Strøm, Steinar
  • Aaberge, Rolf
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 21. (1998)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  • Cappelen, Ådne
  • Svendsen, Ingvild
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 22. (1998)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Cappelen, Ådne
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 23. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Ibenholt, Karin
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 24. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Lindquist, Kjersti-Gro
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 25. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Aaberge, Rolf
  • Zhu, Yu
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 26. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Holmøy, Erling
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 27. (1998)
  - Statistics Norway
  Bruvoll, Annegrete
  Rapporter
  - inSNORRe
 28. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Fredriksen, Dennis
  Bok
  - inSNORRe
 29. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Rosendahl, Knut Einar
  Bok
  - inSNORRe
 30. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Aaberge, Rolf
  • Colombino, Ugo
  • Strøm, Steinar
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 31. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Eika, Torbjørn
  • Magnussen, Knut A.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 32. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Brekke, Kjell Arne
  • Howarth, Richard B.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 33. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Brekke, Kjell Arne
  • Moxnes, Erling
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 34. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Zhang, Li-Chun
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 35. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Dagsvik, John K.
  • Zhu, Yu
  • Aaberge, Rolf
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 36. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Nesbakken, Runa
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 37. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Svendsen, Ingvild
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 38. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Bjørnland, Hilde Christiane
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 39. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Bye, Brita
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 40. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Medin, Hege
  • Nyborg, Karine
  • Bateman, Ian
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 41. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Howarth, Richard B.
  • Brekke, Kjell Arne
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 42. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Gjerde, Jon
  • Grepperud, Sverre
  • Kverndokk, Snorre
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 43. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Aaberge, Rolf
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 44. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Søberg, Morten
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 45. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Zhang, Li-Chun
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 46. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Aarbu, Karl Ove
  • MacKie-Mason, Jeffrey K.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 47. (1998)
  - Wiley-Blackwell
  • Aaberge, Rolf
  • Melby, Ingrid
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 48. (1998)
  - Statistics Noreay
  Dagsvik, John K.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 49. (1998)
  - Statistics Norway
  • Brubakk, Leif
  • Dagsvik, John K.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 50. (1998)
  - Statistics Norway
  Dagsvik, John K.
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 51. (1998)
  - Statistisk sentralbyrå
  Thoresen, Thor Olav
  Bok
  - inSNORRe
 52. (1998)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Strøm, Steinar
  Annet
  - inSNORRe
 53. (1998)
  - Statistics Norway
  • Dagsvik, John K.
  • Brubakk, Leif
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 54. (1998)
  - Statistics Norway
  • Dagsvik, John K.
  • Flaatten, Ane S.
  • Brunborg, Helge
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 55. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  Søberg, Morten
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 56. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Brekke, Kjell Arne
  • Howarth, Richard B.
  • Nyborg, Karine
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe
 57. (1998)
  - Statistics Norway, Research Department
  • Biørn, Erik
  • Lindquist, Kjersti-Gro
  • Skjerpen, Terje
  Arbeidsnotat
  - inSNORRe