Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Mortensen, Eimile Jegenberg
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 2. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Paulsen, Julie Chanett
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 3. (2013)
  - Akademika
  Haaland, Gunnar
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 4. (2011)
  - Tapir akademisk forlag
  Kvalvaag, Robert W.
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 5. (2009)
  - IKO-forlaget
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 6. (2010)
  - Universitetsforlaget
  Bekken, Per Jarle
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 7. (2010)
  - Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier
  Aicher, Anne Berg
  Studentarbeider
  - inHiOA-ODA
 8. (2014)
  - Universitetsforlaget
  • Hovdelien, Olav
  • Neegaard, Gunnar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 9. (2013)
  - Institutt for historie og religionsvitenskap Universitetet i Tromsø
  Thorstensen, Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 10. (2012)
  - IKO
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 11. (2014)
  - FORMakademisk
  Brekketo, Birte
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 12. (2015)
  - Universitetsforlaget
  Kvalvaag, Robert Williams
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 13. (2017)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  Bhardwaj, Gitanjali
  Studentarbeider
  - inHiOA-ODA
 14. (2012)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag
  Burner, Bobby
  Studentarbeider
  - inHiOA-ODA
 15. (2011)
  - Australian Catholic University
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 16. (2011)
  - Brill Academic Publishers
  Haaland, Gunnar
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 17. (2014)
  - Australian Catholic University
  Hovdelien, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 18. (2016)
  - Egede Instituttet
  Kristiansen, Roald E.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 19. (2008)
  - Universitetet i Tromsø
  Olsen, Torjer Andreas
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 20. (2017)
  - Klassekampen
  Hagen, Rune Blix
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 21. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Nordbakken, Sofie Hedvig
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 22. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Haldorsen, Ingvild Jensen
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 23. (2017)
  - Novus Forlag
  Fonneland, Trude A.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 24. (2017)
  - Kirkelig Pedagogisk Senter (IKO)
  Andreassen, Bengt-Ove
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 25. (2017)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Krane, Trude Wetting
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 26. (2017)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Skjærgård, Knut Henry
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 27. (2009)
  - Universitetet i Tromsø
  Varsi, Leif Erik
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 28. (2010)
  - Universitetet i Tromsø
  Rehnlund, Ine Susann
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 29. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Gjølstad, Njål P.
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 30. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Skollevoll, Richard
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 31. (2009)
  - Universitetet i Tromsø
  Trædal, Vidar
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 32. (2004)
  - Eureka Forlag
  Meløe, Sidsel Krosby
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 33. (2009)
  - Universitetet i Tromsø
  Aanestad, Andreas
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 34. (2011)
  - Universitetet i Tromsø
  Sollid, Brynjar Labugt
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 35. (2005)
  - Universitetet i Tromsø
  Klokkervoll, Arild
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 36. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Bakke, Fritz Hintringer
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 37. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Sigvaldsen, Tina Østerud
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 38. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Tuft, Cathrine
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 39. (2013)
  - Universitetet i Tromsø
  Andersen, Silja
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 40. (2013)
  - Universitetet i Tromsø
  Bratsvedal, Ine Rolseth
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 41. (2013)
  - Universitetet i Tromsø
  Christensen, Cato
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 42. (2012)
  - University of Tromsø
  Andreassen, Bengt-Ove
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 43. (2016)
  - Egede Instituttet
  Thorvaldsen, Steinar
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 44. (2016)
  - Egede Instituttet
  Sortland, Andy B.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 45. (2014)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Bergan, Gunn-Mari
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 46. (2014)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 47. (2014)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Steen, Henriette
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 48. (2016)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Vangberg, Hanne Bones
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 49. (2013)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Kiærbech, Henrik Magnus
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 50. (2017)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Hauan, Karoline Bjørklund
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 51. (2015)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Nordvik, Torgeir
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 52. (2000)
  - Universitetet i Tromsø
  Jernsletten, Jorunn L.
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 53. (2010)
  - Universitetet i Tromsø
  Jernsletten, Jorunn L.
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 54. (2010)
  - Universitetet i Tromsø
  de Raad, Ilse
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 55. (2010)
  - Universitetet i Tromsø
  Forsberg, Kim
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 56. (2010)
  - Universitetet i Tromsø
  Nilsen, Einar Bache
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 57. (2001)
  - Universitetet i Tromsø
  Andreassen, Bengt-Ove
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 58. (2014)
  - Egede Instituttet
  Larsen, Rolf Inge
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 59. (2015)
  - Religionslærerforeningen i Norge
  • Fonneland, Trude A.
  • Olsen, Torjer Andreas
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 60. (2008)
  - Universitetet i Tromsø
  Anti, Stein-Erik
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 61. (2008)
  - Universitetet i Tromsø
  Johnsen, Lars
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 62. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Kvendseth, Kari Ane Unnisdotter
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 63. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Karlsen, Tina Cathrine
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 64. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Aanderbakk, Marianne Bodin
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 65. (2017)
  - Egede Instituttet
  Bleie, Tone
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 66. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Hambro, Cathinka Dahl
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 67. (2018)
  - Equinox Publishing
  • Dyrendal, Asbjørn
  • Kennair, Leif Edward Ottesen
  • Lewis, James R
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 68. (2018)
  - MDPI
  Fonneland, Trude A.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 69. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Tøllefsen, Inga Bårdsen
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 70. (2012)
  - University of Tromsø
  Olsen, Torjer Andreas
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 71. (2007)
  - Aalborg University Press
  • Øhrstrøm, Peter
  • Thorvaldsen, Steinar
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 72. (2015)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Hellesøy, Kjersti
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 73. (2008)
  - Universitetet i Tromsø
  Engel, Torbjørn Wikestad
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 74. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Porsanger, Jelena
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 75. (2012)
  - KIFO, stiftelsen kirkeforskning
  • Fuglseth, Kåre Sigvald
  • Haakedal, Elisabet
  Rapporter
  - inBrage-Nord
 76. (2014)
  Larsen, Espen Barland
  Studentarbeider
  - inMF
 77. (2016)
  - Egede Instituttet
  • Larsen, Rolf Inge
  • Elgvin, Lilly-Anne Østtveit
  • Aspaas, Per Pippin
  (and 1 more...)

  Larsen, Rolf Inge

  Elgvin, Lilly-Anne Østtveit

  Aspaas, Per Pippin

  Conzett, Philipp

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 78. (2016)
  - Harstad Tidende
  Hagen, Rune Blix
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inMunin
 79. (2014)
  Svendsen, Aina Marie
  Avhandlinger
  - inMF
 80. (2014)
  Alsaker, Henning Abbedissen
  Studentarbeider
  - inNLA
 81. (2014)
  Bakke, Sigurd Andreas
  Studentarbeider
  - inMF
 82. (2014)
  Erichsen, Anne-Jorun
  Studentarbeider
  - inMF
 83. (2014)
  Eriksen, Anita Skoglund
  Studentarbeider
  - inMF
 84. (2014)
  Helland, Stian
  Avhandlinger
  - inMF
 85. (2014)
  Holm, Espen
  Avhandlinger
  - inMF
 86. (2014)
  Johnsen, Ole André
  Studentarbeider
  - inMF
 87. (2014)
  Køhn, Kristian Gotehus
  Avhandlinger
  - inMF
 88. (2014)
  Western, Mari Mikkelsen
  Avhandlinger
  - inMF
 89. (2014)
  Reiten, Ole Thomas Bientie
  Avhandlinger
  - inMF
 90. (2014)
  Wigtil, Martin Brenne
  Avhandlinger
  - inMF
 91. (2014)
  Loftesnes, Geir
  Studentarbeider
  - inVID
 92. (2014)
  Hetlebakke, Bjarte
  Studentarbeider
  - inVID
 93. (2014)
  Stangeland, Oddbjørn
  Studentarbeider
  - inVID
 94. (2014)
  Bergerud, Finn David
  Studentarbeider
  - inMF
 95. (2014)
  Nkwawir, Jude Fanwong
  Studentarbeider
  - inMF
 96. (2014)
  Walz, Alexander Hendrik
  Studentarbeider
  - inVID
 97. (2009)
  - Universitetet i Tromsø
  Molaug, Astrid
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 98. (2009)
  - Universitetet i Tromsø
  Rognmo, Thomas
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 99. (2011)
  - Universitetet i Tromsø
  Nordkil, Arnt-Håkon
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 100. (2007)
  - Universitetet i Tromsø
  Angell, May Line
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin