Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  Senstad, Chr.
  Rapporter
  - inNINA
 2. (1982)
  - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
  Jensen, Kjell W.
  Rapporter
  - inNINA
 3. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Hurton, William
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 4. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Molaug, Svein
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 5. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  I.Hoem, Arne
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 6. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Lindegaard, Johannes
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 7. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Kolltveit, Bård
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 8. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Godal, Jon
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 9. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Molaug, Svein
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 10. (1982)
  - Norsk etnologisk gransking
  • Ropeid, Andreas
  • Swang, Anne
  • Hoel, Anne
  Annet
  - inNFM
 11. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 12. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Jørgensen, Leif
  Rapporter
  - inNTNU Open
 13. (1982)
  - ICES
  • Wiborg, Kristian Fredrik
  • Gjøsæter, Jakob
  • Beck, Inger Marie
  (and 1 more...)

  Wiborg, Kristian Fredrik

  Gjøsæter, Jakob

  Beck, Inger Marie

  Fossum, Petter

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 14. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Brinca, L.
  • Jorge da Silva, Antonio
  • Sousa, L.
  (and 2 more...)

  Brinca, L.

  Jorge da Silva, Antonio

  Sousa, L.

  Sousa, I. M.

  Sætre, Roald

  Rapporter
  - inIMR
 15. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Aglen, Asgeir
  • Gjøsæter, Jakob
  • Myrseth, Bjørn
  (and 1 more...)

  Aglen, Asgeir

  Gjøsæter, Jakob

  Myrseth, Bjørn

  Tilseth, Snorre

  Rapporter
  - inIMR
 16. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 17. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 18. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 19. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 20. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 21. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 22. (1982)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 23. (1982)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 24. (1982)
  - Munksgaard Forlag
  • Almenningen, Arne
  • Helgaker, Trygve
  • Haaland, Arne
  (and 1 more...)

  Almenningen, Arne

  Helgaker, Trygve

  Haaland, Arne

  Samdal, Svein

  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 25. (1982)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 26. (1982)
  Reiersøl, Olav
  Rapporter
  - inDUO
 27. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 28. (1982)
  Aven, Terje
  Rapporter
  - inDUO
 29. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 30. (1982)
  Norberg, Ragnar
  Rapporter
  - inDUO
 31. (1982)
  - Universitetet i Tromsø
  Jenssen, Synnøve
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 32. (1982)
  - Norges handelshøyskole
  Halvorsen, Tor
  Annet
  - inNHH
 33. (1982)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Løw, Erik
  Rapporter
  - inDUO
 34. (1982)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Kleppe, Jan Oddvar
  Rapporter
  - inDUO
 35. (1982)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 36. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Berge, Grim
  • Pettersen, Reidar
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 37. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Annet
  - inIMR
 38. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Annet
  - inIMR
 39. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Ingebrigtsen, Oscar
  • Lohne, Torild
  • Hagen, Bjørn
  (and 1 more...)

  Ingebrigtsen, Oscar

  Lohne, Torild

  Hagen, Bjørn

  Julshamn, Kåre

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 40. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  • Gjøsæter, Harald
  • Tilseth, Snorre
  Rapporter
  - inIMR
 41. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Moksness, Erlend
  Rapporter
  - inIMR
 42. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Rapporter
  - inIMR
 43. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Rørvik, Carl Jakob
  • Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 44. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Moksness, Erlend
  • Vestergård, Jørgen Riis
  Rapporter
  - inIMR
 45. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dahl, Einar
  • Danielssen, Didrik S.
  • Bøhle, Bjørn
  Rapporter
  - inIMR
 46. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Bøhle, Bjørn
  Rapporter
  - inIMR
 47. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Dahl, Finn-Erik
  Rapporter
  - inIMR
 48. (1982)
  - ICES
  • Nakken, Odd
  • Ulltang, Øyvind
  Konferansebidrag
  - inIMR
 49. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 50. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 51. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR
 52. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Gjølstad, Merete
  • Thorud, Syvert
  Rapporter
  - inSTAMI
 53. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Levy, Finn
  Rapporter
  - inSTAMI
 54. (1982)
  - Statistisk sentralbyrå
  Aaberge, Rolf
  Rapporter
  - inSNORRe
 55. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Thorud, Syvert
  • Ali, Ahmed Mohamed
  Rapporter
  - inSTAMI
 56. (1982)
  - Statistiska centralbyrån
  Nordbotten, Svein
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 57. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Strømsnes, Per
  • Eikemo, G.
  Rapporter
  - inSTAMI
 58. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Holtermann, Eiler
  • Norsk petroleumsinstitutt
  Rapporter
  - inSTAMI
 59. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Bye, Erik
  • Lenvik, Kåre
  Rapporter
  - inSTAMI
 60. (1982)
  Hofseth, Ellen Høigård
  Bok
  - inUiS
 61. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Aanes, K.
  Rapporter
  - inNIVA
 62. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Løvik, J.
  • Kjellberg, G.
  Rapporter
  - inNIVA
 63. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Faafeng, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 64. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Baalsrud, K.
  Rapporter
  - inNIVA
 65. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Brettum, P.
  Rapporter
  - inNIVA
 66. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Kjellberg, G.
  • Kulsvehagen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 67. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 68. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Gjessing, E.
  • Rogne, Å.K. Gudmundson
  Rapporter
  - inNIVA
 69. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Bakketun, Å.
  • Brettum, P.
  • Romstad, R.
  (and 1 more...)

  Bakketun, Å.

  Brettum, P.

  Romstad, R.

  Aanes, K.J.

  Rapporter
  - inNIVA
 70. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Knutzen, J.
  • Kvalvågnæs, K.
  Rapporter
  - inNIVA
 71. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Romstad, R.
  • Lindstrøm, E.-A.
  Rapporter
  - inNIVA
 72. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Holtan, H.
  • Brettum, P.
  • Hals, B.
  (and 1 more...)

  Holtan, H.

  Brettum, P.

  Hals, B.

  Holtan, G.

  Rapporter
  - inNIVA
 73. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Paulsrud, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 74. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Tjomsland, T.
  Rapporter
  - inNIVA
 75. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Lundar, A.
  • Paulsrud, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 76. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Vik, E.A.
  Rapporter
  - inNIVA
 77. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Molvær, J.
  • Bakke, T.
  Rapporter
  - inNIVA
 78. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 79. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Tjomsland, T.
  • Romstad, R.
  Rapporter
  - inNIVA
 80. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Lingsten, L.
  Rapporter
  - inNIVA
 81. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Damhaug, T.
  • Paulsrud, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 82. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Brabrand, Å.
  • Gulbrandsen, T.
  • Lind, O.
  (and 4 more...)

  Brabrand, Å.

  Gulbrandsen, T.

  Lind, O.

  Løvik, J.

  Løvstad, Ø.

  Rørslett, B.

  Faafeng, B.

  Rapporter
  - inNIVA
 83. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Kjellberg, G.
  • Næsje, T.F.
  Rapporter
  - inNIVA
 84. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Hovind, H.
  Rapporter
  - inNIVA
 85. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Magnusson, J.
  • Christie, H.
  • Efraimsen, H.
  (and 2 more...)

  Magnusson, J.

  Christie, H.

  Efraimsen, H.

  Green, N.

  Pedersen, A.

  Rapporter
  - inNIVA
 86. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Aanes, K.
  • Erlandsen, A.
  • Løvik, J.
  Rapporter
  - inNIVA
 87. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Berge, F. S
  • Molvær, J.
  • Nilsen, G.
  (and 1 more...)

  Berge, F. S

  Molvær, J.

  Nilsen, G.

  Thendrup, A.

  Rapporter
  - inNIVA
 88. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Knutzen, J.
  • Rygg, B.
  • Skei, J.
  Rapporter
  - inNIVA
 89. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Aanes, K.
  • Brettum, P.
  • Lindstrøm, E.-A.
  (and 1 more...)

  Aanes, K.

  Brettum, P.

  Lindstrøm, E.-A.

  Gulbrandsen, T.

  Rapporter
  - inNIVA
 90. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Bokn, T.
  • Kvalvågnæs, K.
  • Rygg, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 91. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Knutzen, J.
  Rapporter
  - inNIVA
 92. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Knutzen, J.
  • Molvær, J.
  • Norheim, G.
  (and 1 more...)

  Knutzen, J.

  Molvær, J.

  Norheim, G.

  Skei, J.

  Rapporter
  - inNIVA
 93. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Haugan, B.-E.
  • Skulberg, O.
  • Underdal, B.
  Rapporter
  - inNIVA
 94. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Källqvist, T.
  • Magnusson, J.
  • Pedersen, A.
  (and 1 more...)

  Källqvist, T.

  Magnusson, J.

  Pedersen, A.

  Tangen, K.

  Rapporter
  - inNIVA
 95. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Wright, R.
  • Brettum, P.
  (and 2 more...)

  Grande, M.

  Wright, R.

  Brettum, P.

  Lindgaard, T.

  Romstad, R.

  Rapporter
  - inNIVA
 96. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Lindholm, O.
  Rapporter
  - inNIVA
 97. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Skulberg, O.
  • Kotai, J.
  Rapporter
  - inNIVA
 98. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Jensen, A.
  • Kvande, M.
  • Samdal, J.E.
  (and 1 more...)

  Jensen, A.

  Kvande, M.

  Samdal, J.E.

  Skarholt, A.

  Rapporter
  - inNIVA
 99. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  Boman, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 100. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Kjønstad, O.
  • Vennerød, K.
  Rapporter
  - inNIVA