Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  Senstad, Chr.
  Rapporter
  - inNINA
 2. (1982)
  - Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk
  Jensen, Kjell W.
  Rapporter
  - inNINA
 3. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Roll-Hansen, Nils
  Rapporter
  - inNIFU
 4. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Edvardsen, Rolf
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 6. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  • Hope, Olav
  • Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 7. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 8. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 9. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Hvatum, Øivind
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 10. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 11. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 12. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 13. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 14. (1982)
  - 6
  Hornburg, Per
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 15. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Låg, J.
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 16. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 17. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 18. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Celius, Rolf
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 19. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Johansen, Roy
  Rapporter
  - inNIFU
 20. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Eriksen, Knut
  Rapporter
  - inNIFU
 21. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 22. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Rapporter
  - inNIBIO
 23. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Nøvik, Inge Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 24. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 25. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 26. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Gjærevoll, Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 27. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  • Ødelien, M.
  • Lyngstad, I.
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 28. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  • Lyngstad, Ingvar
  • Rognerud, Bengt
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 29. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Hvatum, Øivind
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 30. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 31. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 32. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  • Låg, J.
  • Bølviken, B.
  • Ekremsæter, J.
  (and 1 more...)

  Låg, J.

  Bølviken, B.

  Ekremsæter, J.

  Steinnes, E.

  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 33. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 34. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Moxnes, Einar
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 35. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 36. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  • Haarr, Ragnar
  • Steen, Solfrid Nesteby
  • Skomsøy, Alf
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 37. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  • Treholt, Thorstein
  • Haarr, Ragnar
  • Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 38. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 39. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Lie, Ole
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 40. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Låg, J.
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 41. (1982)
  - Det Norske Jord- og Myrselskap
  Hornburg, Per
  Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 42. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Aust-Agder
  Tidsskriftsartikkel
  - inVEGDIR
 43. (1982)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
  Annet
  - inKHiO
 44. (1982)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
  Annet
  - inKHiO
 45. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Rogaland
  Tidsskriftsartikkel
  - inVEGDIR
 46. (1982)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Dreyer, Inger
  • Wiig, Petter
  • Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 47. (1982)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Gropen, Odd
  • Høiseth, Terje
  • Milje, Lars
  (and 1 more...)

  Gropen, Odd

  Høiseth, Terje

  Milje, Lars

  Johnsen, Ola Marius

  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 48. (1982)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Gropen, Odd
  • Høiseth, Terje
  • Milje, Lars
  (and 1 more...)

  Gropen, Odd

  Høiseth, Terje

  Milje, Lars

  Johnsen, Ola Marius

  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 49. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Buskerud
  Rapporter
  - inVEGDIR
 50. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Hordaland
  Tidsskriftsartikkel
  - inVEGDIR
 51. (1982)
  - Universitetet i Tromsø
  Jenssen, Synnøve
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 52. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Keller, Christian
  Rapporter
  - inDUO
 53. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 54. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Møre og Romsdal
  Tidsskriftsartikkel
  - inVEGDIR
 55. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Hurton, William
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 56. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Molaug, Svein
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 57. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  I.Hoem, Arne
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 58. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Lindegaard, Johannes
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 59. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Kolltveit, Bård
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 60. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Godal, Jon
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 61. (1982)
  - Norsk Sjøfartsmuseum
  Molaug, Svein
  Tidsskriftsartikkel
  - inNFM
 62. (1982)
  - Norsk etnologisk gransking
  • Ropeid, Andreas
  • Swang, Anne
  • Hoel, Anne
  Annet
  - inNFM
 63. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 64. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Jørgensen, Leif
  Rapporter
  - inNTNU Open
 65. (1982)
  - ICES
  • Wiborg, Kristian Fredrik
  • Gjøsæter, Jakob
  • Beck, Inger Marie
  (and 1 more...)

  Wiborg, Kristian Fredrik

  Gjøsæter, Jakob

  Beck, Inger Marie

  Fossum, Petter

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 66. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Brinca, L.
  • Jorge da Silva, Antonio
  • Sousa, L.
  (and 2 more...)

  Brinca, L.

  Jorge da Silva, Antonio

  Sousa, L.

  Sousa, I. M.

  Sætre, Roald

  Rapporter
  - inIMR
 67. (1982)
  - Institute of Marine Research
  • Aglen, Asgeir
  • Gjøsæter, Jakob
  • Myrseth, Bjørn
  (and 1 more...)

  Aglen, Asgeir

  Gjøsæter, Jakob

  Myrseth, Bjørn

  Tilseth, Snorre

  Rapporter
  - inIMR
 68. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 69. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 70. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 71. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 72. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 73. (1982)
  - Statens vegvesen Vestfold
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 74. (1982)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 75. (1982)
  - Statens vegvesen Buskerud
  Statens vegvesen
  Annet
  - inVEGDIR
 76. (1982)
  - Munksgaard Forlag
  • Almenningen, Arne
  • Helgaker, Trygve
  • Haaland, Arne
  (and 1 more...)

  Almenningen, Arne

  Helgaker, Trygve

  Haaland, Arne

  Samdal, Svein

  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 77. (1982)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 78. (1982)
  Reiersøl, Olav
  Rapporter
  - inDUO
 79. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 80. (1982)
  Aven, Terje
  Rapporter
  - inDUO
 81. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 82. (1982)
  Norberg, Ragnar
  Rapporter
  - inDUO
 83. (1982)
  - Norges handelshøyskole
  Halvorsen, Tor
  Annet
  - inNHH
 84. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Berge, Grim
  • Pettersen, Reidar
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 85. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Annet
  - inIMR
 86. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Annet
  - inIMR
 87. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Ingebrigtsen, Oscar
  • Lohne, Torild
  • Hagen, Bjørn
  (and 1 more...)

  Ingebrigtsen, Oscar

  Lohne, Torild

  Hagen, Bjørn

  Julshamn, Kåre

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 88. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  • Gjøsæter, Harald
  • Tilseth, Snorre
  Rapporter
  - inIMR
 89. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Moksness, Erlend
  Rapporter
  - inIMR
 90. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Rapporter
  - inIMR
 91. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Rørvik, Carl Jakob
  • Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 92. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Moksness, Erlend
  • Vestergård, Jørgen Riis
  Rapporter
  - inIMR
 93. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dahl, Einar
  • Danielssen, Didrik S.
  • Bøhle, Bjørn
  Rapporter
  - inIMR
 94. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Bøhle, Bjørn
  Rapporter
  - inIMR
 95. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Dahl, Finn-Erik
  Rapporter
  - inIMR
 96. (1982)
  - ICES
  • Nakken, Odd
  • Ulltang, Øyvind
  Konferansebidrag
  - inIMR
 97. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 98. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 99. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR
 100. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Gjølstad, Merete
  • Thorud, Syvert
  Rapporter
  - inSTAMI