Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1953)
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1953)
  Omdal, Kirsten
  Rapporter
  - inPOLAR
 3. (1953)
  Heintz, Anatol
  Rapporter
  - inPOLAR
 4. (1953)
  - Norsk geografisk selskap
  Hoel, Adolf
  Tidsskriftsartikkel
  - inPOLAR
 5. (1953)
  - Norges jordskiftedommer- og landmålersamband
  Roer, Nils
  Tidsskriftsartikkel
  - inPOLAR
 6. (1953)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  • Granum, Hans
  • Geirbo, Einar
  Annet
  - inSINTEF
 7. (1953)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Tveit, Annanias
  Annet
  - inSINTEF
 8. (1953)
  Lundby, Svein Erik
  Annet
  - inSINTEF
 9. (1953)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Annet
  - inIMR
 10. (1953)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Kolstad, Knut
  Rapporter
  - inIMR
 11. (1953)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Dannevig, Gunnar
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1953)
  - Norges handelshøyskole
  Coward, Dag
  Avhandlinger
  - inNHH
 13. (1953)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
  Annet
  - inKHiO
 14. (1953)
  - Norsk geologisk forening
  Roots, E. F.
  Tidsskriftsartikkel
  - inPOLAR
 15. (1953)
  - Norsk geografisk selskap
  Sverdrup, Harald Ulrik
  Tidsskriftsartikkel
  - inPOLAR
 16. (1953)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Rasmussen, Birger
  Rapporter
  - inIMR
 17. (1953)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Føyn, Ernst
  Rapporter
  - inIMR
 18. (1953)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Gundersen, Kaare R.
  Rapporter
  - inIMR
 19. (1953)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Sætersdal, Gunnar
  Rapporter
  - inIMR
 20. (1953)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Aasen, Olav
  Rapporter
  - inIMR
 21. (1953)
  Butler, J.R.
  Rapporter
  - inPOLAR
 22. (1953)
  Feyling-Hanssen, Rolf W.
  Rapporter
  - inPOLAR
 23. (1953)
  - ICES
  Dannevig, Alf
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 24. (1953)
  - ICES
  Dannevig, Gunnar
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 25. (1953)
  - ICES
  Otterbech, Finn
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 26. (1953)
  - ICES
  Rollefsen, Gunnar
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 27. (1953)
  - ICES
  Rasmussen, Birger
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 28. (1953)
  - ICES
  ICES
  Annet
  - inIMR
 29. (1953)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 30. (1953)
  Hjort, Peter Fredrik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inFHI