Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1981)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Berge, Elisabeth
  Rapporter
  - inNIFU
 2. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Annet
  - inNMBU
 3. (1981)
  Apeland, Jakob
  Annet
  - inNMBU
 4. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Apeland, Jakob
  Annet
  - inNMBU
 5. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Persson, Arnulf R.
  • Røyseland, Jostein
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inNMBU
 6. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Røyseland, Jostein
  Annet
  - inNMBU
 7. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Apeland, Jakob
  Annet
  - inNMBU
 8. (1981)
  - Universitetets Oldsaksamling
  Mikkelsen, Egil
  Annet
  - inDUO
 9. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Remedios, Trevor
  • Sagen, Toril
  Rapporter
  - inNMBU
 10. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Vigerust, Einar
  • Guldahl, Tone
  Rapporter
  - inNMBU
 11. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Uhlen, Gotfred
  Rapporter
  - inNMBU
 12. (1981)
  - Department of Mathematics, University of Bergen
  Holme, Audun
  Rapporter
  - inBORA
 13. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Hofsvang, Trond
  Bok
  - inNMBU
 14. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Fykse, Haldor
  Bok
  - inNMBU
 15. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Hofsvang, Trond
  Bok
  - inNMBU
 16. (1981)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Fykse, Haldor
  Bok
  - inNMBU
 17. (1981)
  • Hauge, Jostein H.
  • Skotheim, Svein
  Annet
  - inBORA
 18. (1981)
  Hauge, Jostein H.
  Annet
  - inBORA
 19. (1981)
  Njøs, Arnor
  Rapporter
  - inNMBU
 20. (1981)
  Njøs, Arnor
  Rapporter
  - inNMBU
 21. (1981)
  • Marti, Markus
  • Njøs, Arnor
  Rapporter
  - inNMBU
 22. (1981)
  - Institutt for geologi
  Røhr, Per Kristian
  Rapporter
  - inNMBU
 23. (1981)
  Annet
  - inNMBU
 24. (1981)
  - Emmeline
  Holtedahl, Lisbet
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 25. (1981)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 26. (1981)
  Singh, B. R.
  Annet
  - inNMBU
 27. (1981)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
  Annet
  - inKHiO
 28. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Scheen, Rolf
  Rapporter
  - inDUO
 29. (1981)
  - Universitetet i Oslo
  Aas, Eyvind
  Rapporter
  - inDUO
 30. (1981)
  - Munksgaard Forlag
  • Fernholt, L.
  • Rømming, Chr.
  • Samdal, Svein
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO