Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  - IKU - Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser
  Johansen, Øistein
  Rapporter
  - inSINTEF
 2. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 3. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 4. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 5. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Gjølstad, Merete
  • Thorud, Syvert
  Rapporter
  - inSTAMI
 6. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Levy, Finn
  Rapporter
  - inSTAMI
 7. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Holtermann, Eiler
  • Norsk petroleumsinstitutt
  Rapporter
  - inSTAMI
 8. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Bye, Erik
  • Lenvik, Kåre
  Rapporter
  - inSTAMI
 9. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Thorud, Syvert
  • Ali, Ahmed Mohamed
  Rapporter
  - inSTAMI
 10. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 11. (1982)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Cappelen, Ådne
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 12. (1982)
  - Vegdirektoratet
  • Sandelien, Bjørn
  • Arnulf, Otto
  Annet
  - inVEGDIR
 13. (1982)
  - Statistisk sentralbyrå
  Aaberge, Rolf
  Rapporter
  - inSNORRe
 14. (1982)
  - Vegdirektoratet
  Hermann, Steinar
  Annet
  - inVEGDIR
 15. (1982)
  - Vegdirektoratet
  • Reinslett, E.
  • Lampinen, A.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 16. (1982)
  - Vegdirektoratet
  Babic, M.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 17. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Berge, Grim
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 18. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 19. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Hassel, Arne
  • Loeng, Harald
  • Rey, Francisco
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 20. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Tjelmeland, Sigurd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 21. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Kismul, Harald
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 22. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Blindheim, Johan
  • Monstad, Terje
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 23. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Røttingen, Ingolf
  • Tjelmeland, Sigurd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 24. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 25. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Randa, Kjell
  • Smedstad, Odd M.
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 26. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Wiborg, Kristian Fredrik
  Rapporter
  - inIMR
 27. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Sundby, Svein
  Rapporter
  - inIMR
 28. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Rørvik, Carl Jakob
  • Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 29. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Moksness, Erlend
  • Vestergård, Jørgen Riis
  Rapporter
  - inIMR
 30. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  Dahl, Finn-Erik
  Rapporter
  - inIMR