Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  - Universitetet i Oslo/ARENA Senter for europaforskning
  Inderhaug, Erle
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1999)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Lislerud, Anette
  Rapporter
  - inDUO
 3. (2001)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Lønaas, Ole Christian
  Rapporter
  - inDUO
 4. (2005)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 5. (1998)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 6. (2014)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Fossum, Guro
  Rapporter
  - inDUO
 7. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Mansrud, Anja
  Rapporter
  - inDUO
 8. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Mansrud, Anja
  Rapporter
  - inDUO
 9. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  • Koxvold, Lucia Uchermann
  • Solheim, Steinar
  Rapporter
  - inDUO
 10. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Fossum, Guro
  Rapporter
  - inDUO
 11. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Fossum, Guro
  Rapporter
  - inDUO
 12. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Rødsrud, Christian L.
  Rapporter
  - inDUO
 13. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  • Koxvold, Lucia Uchermann
  • Scheffler, Anne Margrethe
  Rapporter
  - inDUO
 14. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Koxvold, Lucia Uchermann
  Rapporter
  - inDUO
 15. (2016)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Koxvold, Lucia Uchermann
  Rapporter
  - inDUO
 16. (2007)
  - Diakonhjemmet høgskole
  Brænne, Ingri-Hanne
  Rapporter
  - inDHS
 17. (1999)
  - Den norske atlanterhavskomitee
  Karlsen, Geir Hågen
  Rapporter
  - inFHS
 18. (2017)
  - Institutt for samfunnsforskning
  • Saglie, Jo
  • Segaard, Signe Bock
  Rapporter
  - inIS
 19. (1903)
  - Det Norske Myrselskap
  Thaulow, J. G.
  Rapporter
  - inNIBIO
 20. (1905)
  - Det Norske Myrselskap
  Thaulow, J. G.
  Rapporter
  - inNIBIO
 21. (2008)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Abel, Kim
  • Bendiksen, Egil
  • Brandrud, Tor Erik
  (and 7 more...)

  Abel, Kim

  Bendiksen, Egil

  Brandrud, Tor Erik

  Gaarder, Geir

  Heggland, Arne

  Hofton, Tom Hellik

  Klepsland, Jon T.

  Larsen, Bjørn Harald

  Reiso, Sigve

  Røsok, Øystein

  Rapporter
  - inNINA
 22. (2008)
  - Politihøgskolen
  • Gundhus, Helene I.
  • Egge, Marit
  • Strype, Jon
  (and 1 more...)

  Gundhus, Helene I.

  Egge, Marit

  Strype, Jon

  Myhrer, Tor-Geir

  Rapporter
  - inPHS
 23. (2016)
  - NTNU Samfunnsforskning AS
  • Korshavn, Runa Næss
  • Rapp, Anna Cecilia
  • Ingebrigtsen, Jan Erik
  Rapporter
  - inSAMFORSK
 24. (2016)
  - SINTEF
  • Aanonli, Anne Karen
  • Hansen, Nina Vanvik
  Rapporter
  - inSINTEF
 25. (2017)
  - SINTEF Byggforsk
  Holmøy, Kristin Hilde
  Rapporter
  - inSINTEF
 26. (2016)
  - SINTEF
  • Foss, Trond
  • Bjerkan, Kristin Ystmark
  • Nordtømme, Marianne Elvsaas
  Rapporter
  - inSINTEF
 27. (2015)
  - SINTEF
  • Bjerkan, Kristin Ystmark
  • Øvstedal, Liv R.
  • Nordtømme, Marianne Elvsaas
  (and 2 more...)

  Bjerkan, Kristin Ystmark

  Øvstedal, Liv R.

  Nordtømme, Marianne Elvsaas

  Kummeneje, An-Magritt

  Solvoll, Gisle

  Rapporter
  - inSINTEF
 28. (2002)
  - Genressursutvalget for husdyr
  • Sæther, Nina
  • Tutein Brenøe, Ulrik
  Rapporter
  - inNIBIO
 29. (2017)
  - SINTEF Energi
  Kolstad, Magne Lorentzen
  Rapporter
  - inSINTEF
 30. (2009)
  - SINTEF
  Granøien, Idar Ludvig Nilsen
  Rapporter
  - inSINTEF