Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1996)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Sønsterud, Kjell E.
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1994)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Pilø, Lars
  Rapporter
  - inDUO
 3. (1997)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Hoftun, Oddgeir
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1994)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Pilø, Lars
  Rapporter
  - inDUO
 5. (2000)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Haukalid, Snorre
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1992)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Sælebakke, Inger
  Rapporter
  - inDUO
 7. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Scheen, Rolf
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1998)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Berg, Evy
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1978)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Haavaldsen, Per
  Rapporter
  - inDUO
 10. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Lislerud, Anette
  Rapporter
  - inDUO
 11. (2008)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Rundberget, Bernt
  Rapporter
  - inDUO
 12. (2007)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  • Johansen, Kristine Beate
  • Holm, Ingunn
  Rapporter
  - inDUO
 13. (2007)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  • Løken, Pia Skipper
  • Berg-Hansen, Inger M.
  Rapporter
  - inDUO
 14. (2004)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Johansen, Jannie S.
  Rapporter
  - inDUO
 15. (2007)
  - Diakonhjemmet høgskole
  Brænne, Ingri-Hanne
  Rapporter
  - inDHS
 16. (2017)
  - Høgskolen i Innlandet
  Linløkken, Arne N.
  Rapporter
  - inHiH
 17. (2009)
  Gjøsæter, Åge
  Rapporter
  - inHSH
 18. (2015)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Fauchald, Per
  • Barrett, Robert
  • Bustnes, Jan Ove
  (and 4 more...)

  Fauchald, Per

  Barrett, Robert

  Bustnes, Jan Ove

  Erikstad, Kjell E

  Nøttestad, Leif

  Skern-Mauritzen, Mette

  Vikebø, Frode Bendiksen

  Rapporter
  - inIMR
 19. (2011)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Glover, Kevin Alan
  • Hindar, Kjetil
  • Karlsson, Sten
  (and 2 more...)

  Glover, Kevin Alan

  Hindar, Kjetil

  Karlsson, Sten

  Skaala, Øystein

  Svåsand, Terje

  Rapporter
  - inIMR
 20. (2017)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Frigstad, Helene
  • Dahl, Einar
  • Moy, Frithjof Emil
  (and 3 more...)

  Frigstad, Helene

  Dahl, Einar

  Moy, Frithjof Emil

  Næs, Kristoffer

  Knutsen, Jan Atle

  Kaste, Øyvind

  Rapporter
  - inIMR
 21. (2017)
  - NIBIO
  • Wehn, Sølvi
  • Johansen, Line
  • Isaksen, Ketil
  Rapporter
  - inNIBIO
 22. (2017)
  - NIBIO
  Aspholm, Paul Eric
  Rapporter
  - inNIBIO
 23. (1940)
  - Det Norske Myrselskap
  Løddesøl, Aasulv
  Rapporter
  - inNIBIO
 24. (2017)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Thomassen, Jørn
  • Dahle, Sondre
  • Hagen, Dagmar
  (and 7 more...)

  Thomassen, Jørn

  Dahle, Sondre

  Hagen, Dagmar

  Hendrichsen, Ditte

  Husa, Vivian

  Miller, Andrea

  Moe, Børge

  Ravolainen, Virve

  Renaud, Paul E.

  Westergaard, Kristine B.

  Rapporter
  - inNINA
 25. (1941)
  - Det Norske Myrselskap
  Løddesøl, Aasulv
  Rapporter
  - inNIBIO
 26. (2016)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Andreassen, Åshild Kristine
  • Brandtzæg, Per
  • Holck, Askild Lorentz
  (and 6 more...)

  Andreassen, Åshild Kristine

  Brandtzæg, Per

  Holck, Askild Lorentz

  Junttila, Olavi

  Konestabo, Heidi Sjursen

  Meadow, Richard

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Vikse, Rose

  Rapporter
  - inNOFIMA
 27. (2016)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Andreassen, Åshild Kristine
  • Brandtzæg, Per
  • Holck, Askild Lorentz
  (and 6 more...)

  Andreassen, Åshild Kristine

  Brandtzæg, Per

  Holck, Askild Lorentz

  Junttila, Olavi

  Konestabo, Heidi Sjursen

  Meadow, Richard

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Vikse, Rose

  Rapporter
  - inNOFIMA
 28. (2014)
  - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
  • Andreassen, Åshild Kristine
  • Brandtzæg, Per
  • Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
  (and 6 more...)

  Andreassen, Åshild Kristine

  Brandtzæg, Per

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Holck, Askild Lorentz

  Junttila, Olavi

  Konestabo, Heidi Sjursen

  Meadow, Richard

  Nielsen, Kaare Magne

  Vikse, Rose

  Rapporter
  - inNOFIMA
 29. (1942)
  - Det Norske Myrselskap
  Løddesøl, Aasulv
  Rapporter
  - inNIBIO
 30. (2013)
  - Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM)
  • Andreassen, Åshild Kristine
  • Brandtzæg, Per
  • Holck, Askild Lorentz
  (and 6 more...)

  Andreassen, Åshild Kristine

  Brandtzæg, Per

  Holck, Askild Lorentz

  Junttila, Olavi

  Konestabo, Heidi Sjursen

  Meadow, Richard

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Vikse, Rose

  Rapporter
  - inNOFIMA