Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1980)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Tjelmeland, Sigurd
  • Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 2. (2008)
  - Tapir Akademisk Forlag
  Nakken, Odd
  Bok
  - inIMR
 3. (1971)
  - Havforskningsinstituttet
  • Blindheim, Johan
  • Dragesund, Olav
  • Hognestad, Per T.
  (and 2 more...)

  Blindheim, Johan

  Dragesund, Olav

  Hognestad, Per T.

  Midttun, Lars

  Nakken, Odd

  Rapporter
  - inIMR
 4. (2016)
  - Havforskningsinstituttet
  • Tangen, Magnus
  • Hamre, Johannes
  • Johnsen, Espen
  (and 4 more...)

  Tangen, Magnus

  Hamre, Johannes

  Johnsen, Espen

  Nakken, Odd

  Nedreaas, Kjell

  Tangen, Øyvind

  Ågotnes, Per

  Rapporter
  - inIMR
 5. (2005)
  - IMR/PINRO
  • Aglen, Asgeir
  • Nakken, Odd
  Konferansebidrag
  - inIMR
 6. (2005)
  - IMR/PINRO
  • Aglen, Asgeir
  • Nakken, Odd
  Konferansebidrag
  - inIMR
 7. (1983)
  - Institute of Marine Research
  Nakken, Odd
  Rapporter
  - inIMR
 8. (1981)
  - Institute of Marine Research
  • Kesteven, Geoffrey L.
  • Nakken, Odd
  • Strømme, Tore
  Rapporter
  - inIMR
 9. (1979)
  - Institute of Marine Research
  • Strømme, Tore
  • Nakken, Odd
  • Aung, Sann
  (and 1 more...)

  Strømme, Tore

  Nakken, Odd

  Aung, Sann

  Sætersdal, Gunnar

  Rapporter
  - inIMR
 10. (1979)
  - Institute of Marine Research
  • Nakken, Odd
  • Aung, Sann
  Rapporter
  - inIMR
 11. (1977)
  - Institute of Marine Research
  Nakken, Odd
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1977)
  - Institute of Marine Research
  Nakken, Odd
  Rapporter
  - inIMR
 13. (1977)
  - Institute of Marine Research
  Nakken, Odd
  Rapporter
  - inIMR
 14. (1997)
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 15. (1989)
  - [Landsdelutvalget, Fylkesfiskarlagene, Norges Naturvernforbund]?
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 16. (1990)
  - Opplysningsutvalet for fiskerinæringa i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 17. (1979)
  - Havforskningsinstituttet
  Nakken, Odd
  Konferansebidrag
  - inIMR
 18. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Nakken, Odd
  • Raknes, Askjell
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 19. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  • Finnfelag, Odd [is a pseud. of Odd Nakken]
  • Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 20. (1993)
  - Havforskningsinstituttet
  • Gjøsæter, Jakob
  • Enersen, Kate
  • Enersen, Svein Erik
  (and 1 more...)

  Gjøsæter, Jakob

  Enersen, Kate

  Enersen, Svein Erik

  Nakken, Odd

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 21. (1992)
  - Havforskningsinstituttet
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 22. (1966)
  - Odd Nakken
  Nakken, Odd
  Bok
  - inIMR
 23. (1966)
  - Norsk Oseanografisk Datasenter
  Nakken, Odd
  Studentarbeider
  - inIMR
 24. (1989)
  - Fiskeridirektoratet
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 25. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 26. (1977)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 27. (1987)
  - Norges Fiskarlag
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 28. (1987)
  - Norges Fiskarlag
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 29. (1977)
  - Fiskeridirektoratet
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 30. (1981)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Nakken, Odd
  • Iversen, Svein A.
  Arbeidsnotat
  - inIMR