Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Annet
  - inNMBU
 2. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Hagen, Oddvar
  • Røeggen, Ottar
  Rapporter
  - inNMBU
 3. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Ekern, Åsmund
  Annet
  - inNMBU
 4. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Frimanslund, Endre
  Annet
  - inNMBU
 5. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Hoftun, Halldor
  Annet
  - inNMBU
 6. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Vigerust, Einar
  Rapporter
  - inNMBU
 7. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Sorteberg, Asbjørn
  Rapporter
  - inNMBU
 8. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Persson, Arnulf R.
  • Rød, Hans Kr.
  Rapporter
  - inNMBU
 9. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Remedios, Trevor
  • Sagen, Toril
  Rapporter
  - inNMBU
 10. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Steinsholt, Kjell
  Bok
  - inNMBU
 11. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Fykse, Haldor
  Bok
  - inNMBU
 12. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Steinsholt, Kjell
  Bok
  - inNMBU
 13. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Fykse, Haldor
  Bok
  - inNMBU
 14. (1979)
  Hauge, Jostein H.
  Annet
  - inBORA
 15. (1979)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Weisæth, Gunnar
  Konferansebidrag
  - inNMBU
 16. (1979)
  - UiT Norges arktiske universitet
  • Kvamme, Jan-Ivar
  • Haider, Trond
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 17. (1979)
  - Universitetet i Trondheim
  Thorvaldsen, Steinar
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 18. (1979)
  - Norges Bank
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNorges-Bank
 19. (1979)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
  Annet
  - inKHiO
 20. (1979)
  - Universitetet i Tromsø
  • Førde, Olav Helge
  • Thelle, Dag Steinar
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 21. (1979)
  Aas, Eyvind
  Rapporter
  - inDUO
 22. (1979)
  Aas, Eyvind
  Rapporter
  - inDUO
 23. (1979)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 24. (1979)
  - The University of Bergen
  • Larsen, Eiliv
  • Longva, Oddvar
  Studentarbeider
  - inBORA
 25. (1979)
  - The University of Bergen
  Hamborg, Martin
  Studentarbeider
  - inBORA
 26. (1979)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Godø, Olav Rune
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 27. (1979)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 28. (1979)
  - Arkeologistudentene i IAKH, Universitetet i Oslo
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 29. (1979)
  - Arkeologistudentene ved IAKH, Universitetet i Oslo
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 30. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Kofoed, Jan-Erik
  Rapporter
  - inNTNU Open
 31. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Holten, Jarle Inge
  Rapporter
  - inNTNU Open
 32. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Moen, Asbjørn
  • Selnes, Morten
  Rapporter
  - inNTNU Open
 33. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Bevanger, Kjetil
  • Frengen, Otto
  Rapporter
  - inNTNU Open
 34. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Koksvik, Jan Ivar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 35. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Koksvik, Jan Ivar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 36. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Koksvik, Jan Ivar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 37. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Koksvik, Jan Ivar
  • Dalen, Terje
  Rapporter
  - inNTNU Open
 38. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Jensen, John W.
  Rapporter
  - inNTNU Open
 39. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Ukjent
  Rapporter
  - inSTAMI
 40. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 41. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Bruun, Rønnaug
  • Endresen, Tor
  • Gylseth, Bjørn
  Rapporter
  - inSTAMI
 42. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Strømsnes, Per
  Rapporter
  - inSTAMI
 43. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Lothe, T.
  • Olsen, H.
  Rapporter
  - inSTAMI
 44. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Lie, Arve
  • Gundersen, Nils
  Rapporter
  - inSTAMI
 45. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Bye, Erik
  Rapporter
  - inSTAMI
 46. (1979)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Kverneland, Asjørn
  • Norseth, Tor
  Rapporter
  - inSTAMI
 47. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Elven, Reidar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 48. (1979)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Torbergsen, Edd-Magne
  Rapporter
  - inNTNU Open
 49. (1979)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 50. (1979)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU