Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1985)
  - Univerisitetet i Bergen
  Irgens, Lorentz M.
  Rapporter
  - inFHI
 2. (1985)
  - The University of Bergen
  Moe, Bjørn
  Studentarbeider
  - inBORA
 3. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Hovland, Grethe
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 4. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Larsen, Knut Arild
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 5. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 6. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 7. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Annet
  - inNMBU
 8. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Nagoda, Ludvik
  Annet
  - inNMBU
 9. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Moen, Olav
  Annet
  - inNMBU
 10. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Vigerust, Einar
  • Selmer-Olsen, Alf Reidar
  Rapporter
  - inNMBU
 11. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  van der Vlugt, Anne
  Annet
  - inNMBU
 12. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Sundheim, Leif
  Bok
  - inNMBU
 13. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Uhlen, Gotfred
  Annet
  - inNMBU
 14. (1985)
  - Department of Mathematics, University of Bergen
  Barkve, Tor
  Rapporter
  - inBORA
 15. (1985)
  - Department of Mathematics, University of Bergen
  Aanonsen, Sigurd Ivar
  Rapporter
  - inBORA
 16. (1985)
  - Department of Mathematics, University of Bergen
  • Stensholt, Boonchai K.
  • Tjøstheim, Dag
  Rapporter
  - inBORA
 17. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Synnes, Olav Martin
  Bok
  - inNMBU
 18. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Synnes, Olav Martin
  Bok
  - inNMBU
 19. (1985)
  Hauge, Jostein H.
  Annet
  - inBORA
 20. (1985)
  • Hauge, Jostein H.
  • Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 21. (1985)
  Rapporter
  - inNMBU
 22. (1985)
  Natvig, Kristin
  Annet
  - inBORA
 23. (1985)
  Tveitnes, Steinar
  Rapporter
  - inNMBU
 24. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Siriratpiriya, Orawan
  • Vigerust, Einar
  • Selmer-Olsen, Alf Reidar
  Rapporter
  - inNMBU
 25. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Eriksen, Aud Berglen
  • Njøs, Arnor
  • Nilsen, Stein
  (and 1 more...)

  Eriksen, Aud Berglen

  Njøs, Arnor

  Nilsen, Stein

  Sørbø, Jan Gullik

  Rapporter
  - inNMBU
 26. (1985)
  Skøien, Svein
  Annet
  - inNMBU
 27. (1985)
  - Institute for Environmental Analysis and FORINDECO
  • Hermansen, John Eilif
  • Faye, Bendict
  • Corneliussen, Tore
  (and 2 more...)

  Hermansen, John Eilif

  Faye, Bendict

  Corneliussen, Tore

  Hofsten, Johnny

  Venvik, Hans

  Rapporter
  - inNIBIO
 28. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Holtedahl, Lisbet
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 29. (1985)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 30. (1985)
  - Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Trondheim
  Christophersen, Axel
  Rapporter
  - inRIKSANT
 31. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Storli, Inger
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 32. (1985)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen (red.), Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 33. (1985)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johnsen, Ola Marius
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 34. (1985)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Edvardsen (red.), Håkon
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 35. (1985)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Danielsen, Thore
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 36. (1985)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Breiby, Anne
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 37. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Trondsen, Torbjørn
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 38. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Longva, Leif
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 39. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Holm, Kåre Olav
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 40. (1985)
  - Universitetet i Tromsø
  Henriksen, Edgar
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 41. (1985)
  - Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
  Annet
  - inKHiO
 42. (1985)
  Haldorsen, Tor
  Rapporter
  - inDUO
 43. (1985)
  - The University of Bergen
  • Braaten, Anna Marita
  • Hermansen, Dag
  Studentarbeider
  - inBORA
 44. (1985)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Nybruget, Per Oscar
  Rapporter
  - inDUO
 45. (1985)
  Reiersøl, Olav
  Rapporter
  - inDUO
 46. (1985)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 47. (1985)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  • Guttu, Jon
  • Jørgensen, Ivar
  • Nørve, Siri
  Rapporter
  - inSINTEF
 48. (1985)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Strømgren, Tor
  • Stokland, Øystein
  Rapporter
  - inNTNU Open
 49. (1985)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Arnekleiv, Jo Vegar
  Rapporter
  - inNTNU Open
 50. (1985)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Bretten, Simen
  • Moen, Asbjørn
  Rapporter
  - inNTNU Open