Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2016)
  - Universitetsforlaget
  Høgetveit, Åsne Ø.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 2. (2018)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Amundsen, Elizaveta Sergejevna
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 3. (2011)
  - Universitetet i Tromsø
  Resvoll, Liv-Inger
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 4. (2012)
  - University of Tromsø
  Skare, Roswitha
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 5. (2010)
  - Universitetet i Tromsø
  Eilertsen, Jonas Stein
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 6. (2006)
  - Universitetet i Tromsø
  Engen, Astrid Lund
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 7. (2005)
  - Universitetet i Tromsø
  Pötzsch, Holger
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 8. (2017)
  - IT-Universitetet i København
  Pötzsch, Holger
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 9. (2017)
  - Cogent OA
  • Tafesse, Wondwesen
  • Wien, Anders Hauge
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 10. (2017)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Lundberg, Lene
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 11. (2012)
  - Universitetet i Tromsø
  Pötzsch, Holger
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 12. (2008)
  - Universitetet i Tromsø
  Nguyen, Thuy Thi Thu
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 13. (2013)
  - Universitetet i Tromsø
  LeBlanc, Amy
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 14. (2017)
  - TripleC
  Pötzsch, Holger
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2014)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Douglas, Marcela
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 16. (2016)
  - Taylor & Francis
  Lundedal Hammar, Emil
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 17. (2004)
  Skare, Roswitha
  • Konferansebidrag
  • Annet
  - inMunin
 18. (2005)
  - Universitetet i Tromsø
  Enger, Magnus
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 19. (2014)
  Federhofer, Marie-Theres
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 20. (2015)
  - Universitetsforlaget
  Gr?tte, Marit
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 21. (2016)
  - Universitetsforlaget
  • Aln?s, J?rgen
  • Simonsen, Anne Hege
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 22. (2010)
  - H?gskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
  Thorsen, Tom Erik
  Studentarbeider
  - inHiOA-ODA
 23. (2013)
  - Universitetet i Oslo
  • Aln?s, J?rgen
  • Roksvold, Thore
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 24. (2010)
  - Routledge
  Steensen, Steen
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 25. (2011)
  - Universitetsforlaget
  Hornmoen, Harald
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 26. (2015)
  - H?gskolen i Oslo og Akershus
  Lindholm, Magne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Avhandlinger
  - inHiOA-ODA
 27. (2013)
  - H?gskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag
  Kikvik, Andreas Pedersen
  Studentarbeider
  - inHiOA-ODA
 28. (2013)
  - Universitetsforlaget
  Kr?vel, Roy
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 29. (2014)
  - Norsk pressehistorisk forening
  Ottosen, Rune
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 30. (2013)
  - Universitetsforlaget
  H?gvar, Yngve Benestad
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 31. (2010)
  - Forskningsmilj?et norsk sakprosa
  Hornmoen, Harald
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 32. (2010)
  - Norsk sakprosa
  Hornmoen, Harald
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 33. (2012)
  - Nordicom
  Benestad, Yngve H?gvar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 34. (2010)
  - Norsk Pressehistorisk Forening
  Ottosen, Rune
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 35. (2010)
  - Nordic Information Centre for Media and Communication Research (Nordicom)
  Roksvold, Thore
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 36. (2014)
  - Co-Action Publishing
  • Sagbakken, Mette
  • Konow-Lund, Maria Theresa
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 37. (2015)
  - H?gskolen i Oslo og Akershus
  Andersen, Mona Elisabeth
  Studentarbeider
  - inHiOA-ODA
 38. (2011)
  - Universitetsforlaget
  Ytterstad, Andreas
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 39. (2011)
  - Norsk Pressehistorisk Forening
  Fonn, Birgitte Kjos
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 40. (2011)
  - Novus forlag
  Hornmoen, Harald
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 41. (2015)
  - Norsk pressehistorisk forening
  Ottosen, Rune
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 42. (2013)
  - Norsk pressehistorisk forening
  Fonn, Birgitte Kjos
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 43. (2012)
  - Universitetsforlaget
  Eide, Elisabeth
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 44. (2011)
  - Universitetsforlaget
  Skaar, H?vard
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 45. (2009)
  - SAGE Publications
  Steensen, Steen
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 46. (2010)
  - Ibersid Network
  Vaagan, Robert Wallace
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 47. (2008)
  - Vilnius University Press
  Vaagan, Robert Wallace
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 48. (2012)
  - University of Illinois at Chicago Library
  Kr?vel, Roy
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 49. (2012)
  - Nordicom
  • Ottosen, Rune
  • Krumsvik, Arne H?skjold
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA
 50. (2012)
  - Nordicom
  Steensen, Steen
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-ODA