Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Keller, Christian
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 3. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 4. (1982)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Jørgensen, Leif
  Rapporter
  - inNTNU Open
 5. (1982)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1982)
  Reiersøl, Olav
  Rapporter
  - inDUO
 7. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1982)
  Aven, Terje
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1982)
  Natvig, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 10. (1982)
  Norberg, Ragnar
  Rapporter
  - inDUO
 11. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  • Gjøsæter, Harald
  • Tilseth, Snorre
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Moksness, Erlend
  Rapporter
  - inIMR
 13. (1982)
  - [Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt]
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Rapporter
  - inIMR
 14. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Rørvik, Carl Jakob
  • Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 15. (1982)
  - Havforskningsinstituttet
  • Moksness, Erlend
  • Vestergård, Jørgen Riis
  Rapporter
  - inIMR