Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
  1. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialer
    Støren, Sigurd
    Konferansebidrag
    - inNTNU Open
  2. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
    • Røine, Kjetil
    • Asbjørnsen, Odd Andreas
    • Brattebø, Helge
    Konferansebidrag
    - inNTNU Open
  3. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
    Arntzen, Bjørn Johan
    Avhandlinger
    - inNTNU Open
  4. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Sarjeant, William A.S.
    Rapporter
    - inNTNU Open
  5. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikk
    Heegaard, Poul
    Avhandlinger
    - inNTNU Open
  6. (1998)
    - Novus forlag, Oslo
    Johannessen, Janne Bondi
    Bok
    - inDUO
  7. (1998)
    - Munksgaard Forlag
    • Borisenko, K. B.
    • Samdal, Svein
    • Shishkov, I. F.
    (and 1 more...)

    Borisenko, K. B.

    Samdal, Svein

    Shishkov, I. F.

    Vilkov, L. V.

    Tidsskriftsartikkel
    - inDUO
  8. (1998)
    - Munksgaard Forlag
    • Samdal, Svein
    • Borisenko, Konstantin B.
    • Suslova, Elena N.
    (and 3 more...)

    Samdal, Svein

    Borisenko, Konstantin B.

    Suslova, Elena N.

    Sipachev, Victor A.

    Shishkov, Igor F.

    Vilkov, Lev V.

    Tidsskriftsartikkel
    - inDUO
  9. (1998)
    Clausen, Trond
    Tidsskriftsartikkel
    - inHBV
  10. (1998)
    Clausen, Trond
    Konferansebidrag
    - inHBV
  11. (1998)
    Clausen, Trond
    Konferansebidrag
    - inHBV
  12. (1998)
    - Elsevier
    Ergon, Rolf
    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inHBV
  13. (1998)
    - Telemark University College
    Høiset, Stian
    • Avhandlinger
    • Tidsskriftsartikkel
    - inHBV
  14. (1998)
    - Saur
    Bakken, Frode
    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inHBV
  15. (1998)
    - Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning
    Annet
    - inNINA
  16. (1998)
    Aslaksen, Kamilla
    - inHiOA-ODA
  17. (1998)
    Meltzer, Cecilie
    Studentarbeider
    - inDUO
  18. (1998)
    - Høgskolen i Nord-Trøndelag
    Ryvarden, Leif
    Annet
    - inBrage-Nord
  19. (1998)
    - NHH
    Lind, Åge
    Tidsskriftsartikkel
    - inNHH
  20. (1998)
    - NHH
    Sciabà, John Richard S.
    Tidsskriftsartikkel
    - inNHH
  21. (1998)
    - NHH
    Talén, Gunnar
    Tidsskriftsartikkel
    - inNHH
  22. (1998)
    - NHH
    Tveit, Jan Emil
    Tidsskriftsartikkel
    - inNHH
  23. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Sæter, Oddrun
    • Ulfstad, Lars-Marius
    Rapporter
    - inSINTEF
  24. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Blom, Peter
    Rapporter
    - inSINTEF
  25. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Lappegård, Trude
    Rapporter
    - inSINTEF
  26. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Berg, Torer F.
    • Stang, Eigil
    Rapporter
    - inSINTEF
  27. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Kvande, Tore
    • Waldum, Alf M.
    Rapporter
    - inSINTEF
  28. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Christophersen, Jon
    Rapporter
    - inSINTEF
  29. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Ytrehus, Siri
    Rapporter
    - inSINTEF
  30. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Ulfrstad, Lars-Marius
    Rapporter
    - inSINTEF
  31. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Hansen, Thorbjørn
    • Guttu, Jon
    Rapporter
    - inSINTEF
  32. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Sjøholt, Odd
    Rapporter
    - inSINTEF
  33. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Barlindhaug, Rolf
    • Stamsø, Mary-Ann
    Rapporter
    - inSINTEF
  34. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Ytrehus, Siri
    • Stamsø, Mary-Ann
    • Østerby, Steinar
    Rapporter
    - inSINTEF
  35. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Ytrehus, Siri
    Rapporter
    - inSINTEF
  36. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Bergheim, Einar
    • Kvande, Tore
    Rapporter
    - inSINTEF
  37. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Skåret, Eimund
    • Nordvik, Viggo
    Rapporter
    - inSINTEF
  38. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Bjørneboe, Jens
    • Søholt, Susanne
    Rapporter
    - inSINTEF
  39. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Thue, Jan Vincent
    • Uvsløkk, Sivert
    Rapporter
    - inSINTEF
  40. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    Øistensen, Bård
    Rapporter
    - inSINTEF
  41. (1998)
    - Norges byggforskningsinstitutt
    • Nørve, Siri
    • Andreassen, Tone Alm
    Rapporter
    - inSINTEF
  42. (1998)
    - Arkeologisk museum i Stavanger
    Nitter, Marianne
    Bok
    - inUiS
  43. (1998)
    - Misjonshøgskolens forlag
    Berentsen, Jan-Martin
    Tidsskriftsartikkel
    - inDHS
  44. (1998)
    - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
    Holtsmark, Bjart
    Arbeidsnotat
    - inCICERO
  45. (1998)
    - Det norske diakonhjem
    Olaussen, Håkon Daniel B.
    Tidsskriftsartikkel
    - inDHS
  46. (1998)
    - Det norske diakonhjem
    Finnseth, Asle
    Tidsskriftsartikkel
    - inDHS
  47. (1998)
    - Det norske diakonhjem
    Finnseth, Asle
    Tidsskriftsartikkel
    - inDHS
  48. (1998)
    - Det norske diakonhjem
    Finnseth, Asle
    Tidsskriftsartikkel
    - inDHS
  49. (1998)
    - Det norske diakonhjem
    Strai, Torveig
    Tidsskriftsartikkel
    - inDHS
  50. (1998)
    - STEP Group
    • Isaksen, Arne
    • Solum, Nils Henrik
    Arbeidsnotat
    - inNIFU
  51. (1998)
    - STEP Group
    • Nås, Svein Olav
    • Ekeland, Anders
    • Hauknes, Johan
    Arbeidsnotat
    - inNIFU
  52. (1998)
    - STEP Group
    Solum, Nils Henrik
    Arbeidsnotat
    - inNIFU
  53. (1998)
    - NIFU
    Langfeldt, Liv
    Rapporter
    - inNIFU
  54. (1998)
    - NIFU
    • Støren, Liv Anne
    • Skjersli, Synnøve
    • Aamodt, Per Olaf
    Rapporter
    - inNIFU
  55. (1998)
    - Riksantikvaren
    Annet
    - inRIKSANT
  56. (1998)
    - Riksantikvaren
    Annet
    - inRIKSANT
  57. (1998)
    - Riksantikvaren
    Annet
    - inRIKSANT
  58. (1998)
    - Riksantikvaren
    Annet
    - inRIKSANT
  59. (1998)
    - Riksantikvaren
    Annet
    - inRIKSANT
  60. (1998)
    - Riksantikvaren
    Annet
    - inRIKSANT
  61. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
    Jørgensen, Håvard Yngve
    Studentarbeider
    - inNTNU Open
  62. (1998)
    - Statens arbeidsmiljøinstitutt
    • Skulberg, Knut R.
    • Skyberg, Knut
    • Eduard, Wijnand
    (and 3 more...)

    Skulberg, Knut R.

    Skyberg, Knut

    Eduard, Wijnand

    Kruse, Kristian

    Huser, Per Ole

    Kjuus, Helge

    Rapporter
    - inSTAMI
  63. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Dolmen, Dag
    Rapporter
    - inNTNU Open
  64. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    • Kraabøl, Morten
    • Arnekleiv, Jo Vegar
    Rapporter
    - inNTNU Open
  65. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    • Arnekleiv, Jo Vegar
    • Kraabøl, Morten
    Rapporter
    - inNTNU Open
  66. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    • Koksvik, Jarl
    • Arnekleiv, Jo Vegar
    Rapporter
    - inNTNU Open
  67. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Fremstad, Eli
    Rapporter
    - inNTNU Open
  68. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Øien, Dag-Inge
    Rapporter
    - inNTNU Open
  69. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Nilsen, Liv S.
    Rapporter
    - inNTNU Open
  70. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Såstad, Sigurd M.
    Rapporter
    - inNTNU Open
  71. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    • Øien, Dag-Inge
    • Arnesen, Trond
    Rapporter
    - inNTNU Open
  72. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Nilsen, Liv S.
    Rapporter
    - inNTNU Open
  73. (1998)
    - NIFU - Norsk institutt for forskning og utdanning
    Skoie, Hans
    Annet
    - inNIFU
  74. (1998)
    - NIFU - Norsk institutt for forskning og utdanning
    Skoie, Hans
    Annet
    - inNIFU
  75. (1998)
    - NIFU - Norsk institutt for forskning og utdanning
    Skoie, Hans
    Annet
    - inNIFU
  76. (1998)
    - NIFU - Norsk institutt for forskning og utdanning
    Skoie, Hans
    Annet
    - inNIFU
  77. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
    Christensen, Jan Ari
    Rapporter
    - inNTNU Open
  78. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
    Eik, Arne
    Rapporter
    - inNTNU Open
  79. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
    Malvik, Ingvild Vaggen
    Rapporter
    - inNTNU Open
  80. (1998)
    - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Program for industriell økologi
    Røine, Kjetil
    Rapporter
    - inNTNU Open
  81. (1998)
    - Norsk institutt for vannforskning
    • Bjerknes, Vilhelm
    • Barlaup, Bjørn T. (LFI)
    • Gabrielsen, Svein Erik (LFI)
    (and 6 more...)

    Bjerknes, Vilhelm

    Barlaup, Bjørn T. (LFI)

    Gabrielsen, Svein Erik (LFI)

    Hindar, Atle

    Kleiven, Einar

    Kvellestad, Agnar (Norsk veterinærhøgskole)

    Raddum, Gunnar G. (LFI)

    Skiple, Anja

    Åtland, Åse

    Rapporter
    - inNIVA
  82. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Rapporter
    - inNTNU Open
  83. (1998)
    - NTNU Vitenskapsmuseet
    Grønnesby, Geir
    Rapporter
    - inNTNU Open
  84. (1998)
    - Institutt for sosiologi og statsvitenskap
    Thoresen, Anja
    Studentarbeider
    - inNTNU Open
  85. (1998)
    - KRUS
    • Hammerlin, Yngve
    • Larsen, Egil
    Bok
    - inCORA
  86. (1998)
    - Norges handelshøyskole
    Clemet, Kristin
    Annet
    - inNHH
  87. (1998)
    - STEP Group
    • Remøe, Svend Otto
    • Braadland, Thor Egil
    Rapporter
    - inNIFU
  88. (1998)
    - STEP Group
    Nås, Svein Olav
    Rapporter
    - inNIFU
  89. (1998)
    - STEP Group
    • Aslesen, Heidi Wiig
    • Grytli, Tori
    • Isaksen, Arne
    (and 3 more...)

    Aslesen, Heidi Wiig

    Grytli, Tori

    Isaksen, Arne

    Jordfald, Bård

    Langeland, Ove

    Spilling, Olav R.

    Rapporter
    - inNIFU
  90. (1998)
    - STEP Group
    Hauknes, Johan
    Rapporter
    - inNIFU
  91. (1998)
    - Samfunnsøkonomenes forening
    • Cappelen, Ådne
    • Svendsen, Ingvild
    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  92. (1998)
    - Samfunnsøkonomenes forening
    Cappelen, Ådne
    Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  93. (1998)
    - Samfunnsøkonomenes forening
    Strøm, Steinar
    Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  94. (1998)
    - Statistisk sentralbyrå
    • Holmøy, Erling
    • Olsen, Øystein
    • Strøm, Birger
    Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  95. (1998)
    - Sosialøkonomenes forening
    Bruvoll, Annegrete
    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  96. (1998)
    - Samfunnsøkonomenes forening
    Bjørnstad, Roger
    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  97. (1998)
    - Samfunnsøkonomenes forening
    • Strøm, Steinar
    • Aaberge, Rolf
    • Tidsskriftsartikkel
    • Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  98. (1998)
    - Statistisk sentralbyrå
    • Bye, Torstein
    • Halvorsen, Bente
    Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  99. (1998)
    - Statistisk sentralbyrå
    Sand, Paal
    Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe
  100. (1998)
    - Statistisk sentralbyrå
    • Bjønnes, Geir Høidal
    • Isachsen, Arne Jon
    • Stoknes, Svein Oskar
    Tidsskriftsartikkel
    - inSNORRe