Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1972)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 2. (1972)
  Eggen, Harald
  Annet
  - inBaneNOR
 3. (1972)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Røeggen, Ottar
  • Tronstad, Tove
  Rapporter
  - inNMBU
 4. (1972)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Wiggen, Kari
  Rapporter
  - inNMBU
 5. (1972)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Røeggen, Ottar
  Annet
  - inNMBU
 6. (1972)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Wiggen, Kari
  Rapporter
  - inNMBU
 7. (1972)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Vidme, Torstein
  Bok
  - inNMBU
 8. (1972)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Vidme, Torstein
  Bok
  - inNMBU
 9. (1972)
  - Department of Mathematics, University of Bergen
  • Tjøtta, Jacqueline Naze
  • Tjøtta, Sigve
  Rapporter
  - inBORA
 10. (1972)
  - Landbruksbokhandelen/Universitetsforlaget
  Nystuen, Johan Petter
  Bok
  - inNMBU
 11. (1972)
  - Norges Bank
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNorges-Bank
 12. (1972)
  Torgersen, Erik N.
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1972)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 14. (1972)
  - Arkeologistudentene ved IAKH, Universitetet i Oslo
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 15. (1972)
  - Arkeologistudentene ved IAKH, Universitetet i Oslo
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 16. (1972)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Sjøvold, Torstein
  • Martens, Irmelin
  Rapporter
  - inDUO
 17. (1972)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Resi, Heid Gjøstein
  Rapporter
  - inDUO
 18. (1972)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Pareli, Leif
  Rapporter
  - inDUO
 19. (1972)
  Jørgensen, Svein N.
  Studentarbeider
  - inDUO
 20. (1972)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  • Moen, Asbjørn
  • Wischmann, Finn
  Rapporter
  - inNTNU Open
 21. (1972)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Jahr, Jørgen
  Rapporter
  - inSTAMI
 22. (1972)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 23. (1972)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 24. (1972)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 25. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 26. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet
  Annet
  - inFISKERIDIR
 27. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet
  Annet
  - inFISKERIDIR
 28. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet
  Annet
  - inFISKERIDIR
 29. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet
  Annet
  - inFISKERIDIR
 30. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Dahl, Vermund
  Annet
  - inFISKERIDIR
 31. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Olsen, Hans Edvard
  Annet
  - inFISKERIDIR
 32. (1972)
  - Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 33. (1972)
  - Fiskeridirektøren
  Hanssen, Helge
  Annet
  - inFISKERIDIR
 34. (1972)
  - Fiskeridirektøren
  Hanssen, Helge
  Annet
  - inFISKERIDIR
 35. (1972)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 36. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 37. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 38. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 39. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 40. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 41. (1972)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Farbregd, Oddmunn
  Rapporter
  - inNTNU Open
 42. (1972)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Lauritzen, Eva Mæhre
  Rapporter
  - inNTNU Open
 43. (1972)
  - NTNU Vitenskapsmuseet
  Vorren, Karl-Dag
  Rapporter
  - inNTNU Open
 44. (1972)
  - Norges handelshøyskole
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNHH
 45. (1972)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 46. (1972)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 47. (1972)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 48. (1972)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 49. (1972)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Bjerkholt, Olav
  Annet
  - inSSB
 50. (1972)
  - Statistisk sentralbyrå
  Nordbotten, Svein
  Arbeidsnotat
  - inSSB