Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1993)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Sundnes, Susanne Lehmann
  • Wiig, Ole
  • Sarpebakken, Bo
  (and 1 more...)

  Sundnes, Susanne Lehmann

  Wiig, Ole

  Sarpebakken, Bo

  Maus, Kirsten Wille

  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 2. (1993)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Knudsen, Knud
  • Sørensen, Aage B.
  • Aamodt, Per Olaf
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 3. (1993)
  - Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
  Mortensen, Lars Boje
  Bok
  - inBORA
 4. (1993)
  - The University of Bergen
  Øvrebø, Olav Anders
  Studentarbeider
  - inBORA
 5. (1993)
  - Kommunenes Sentralforbund. Program for storbyrettet forskning
  Øyen, Else
  Rapporter
  - inBORA
 6. (1993)
  - Universitetsforlaget
  Olsen, Ole Johnny
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 7. (1993)
  - The University of Bergen
  Hjertaker, Kristin
  Studentarbeider
  - inBORA
 8. (1993)
  - The University of Bergen
  Helle, Stein Kjetil
  Studentarbeider
  - inBORA
 9. (1993)
  - Norsk institutt for skogforskning
  Aamodt, Hans E.
  Rapporter
  - inNIBIO
 10. (1993)
  - Norsk institutt for skogforskning
  Ryen, Inge
  Rapporter
  - inNIBIO
 11. (1993)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 12. (1993)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Skre, Dagfinn
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1993)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Uleberg, Espen
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1993)
  - Roslands arkitektkontor
  • Hartmann, Eivind
  • Mangset, Øistein
  Annet
  - inBaneNOR
 15. (1993)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO