Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Carlson, Otto
  Rapporter
  - inSSB
 2. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Bjerkedal, Tor
  Rapporter
  - inSSB
 3. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Melien, Torgeir
  Rapporter
  - inSSB
 4. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Rapporter
  - inSSB
 5. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Lone, Øyvind
  Rapporter
  - inSSB
 6. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Rapporter
  - inSSB
 7. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Rapporter
  - inSSB
 8. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Glattre, Eystein
  • Blix, Ellen
  Annet
  - inSSB
 9. (1991)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 10. (1995)
  - NSB
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 11. (2001)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 12. (1999)
  • Asplan Viak
  • Noteby
  Annet
  - inBaneNOR
 13. (2000)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 14. (2000)
  • Statens vegvesen
  • Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 15. (2014)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Denison, Eva Marie-Louise
  • Underland, Vigdis
  • Berg, Rigmor C.
  (and 1 more...)

  Denison, Eva Marie-Louise

  Underland, Vigdis

  Berg, Rigmor C.

  Vist, Gunn Elisabeth

  • Rapporter
  • Annet
  - inFHI