Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2020)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Zawalska, Judyta
  Rapporter
  - inDUO
 2. (2020)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Stokke, Jo-Simon F.
  Rapporter
  - inDUO
 3. (2004)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Grindkåsa, Line
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1995)
  - Universitetets Oldsaksamling
  Nielsen, Ole Risbøl
  Rapporter
  - inDUO
 5. (1995)
  - Universitetets Oldsaksamling
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 6. (2007)
  - Diakonhjemmet høgskole
  Brænne, Ingri-Hanne
  Rapporter
  - inVID
 7. (1979)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Biørn, Erik
  • Fosby, Hans Erik
  Rapporter
  - inSSB
 8. (1980)
  - Statistisk sentralbyrå
  Hovland, Ole K.
  Rapporter
  - inSSB
 9. (1979)
  - Statistisk sentralbyrå
  Rapporter
  - inSSB
 10. (1979)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Longva, Svein
  • Lorentsen, Lorents
  • Olsen, Øystein
  Rapporter
  - inSSB
 11. (2020)
  - Høgskulen på Vestlandet
  • Kyrkjebø, Dagrun
  • Husabø, Eivind Standal
  • Sande, Joar
  Rapporter
  - inHVL
 12. (2020)
  - Universitetet i Sørøst-Norge
  Braadland, Trond R.
  Rapporter
  - inUSN
 13. (1997)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Normann, Dag
  Rapporter
  - inDUO
 14. (2020)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Sørensen, Kai
  • Eikrem, Wenche
  • Valestrand, Louise
  (and 2 more...)

  Sørensen, Kai

  Eikrem, Wenche

  Valestrand, Louise

  Kristiansen, Trond

  Norli, Marit

  Rapporter
  - inNIVA
 15. (2020)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Høgberget, Rolf
  • Håvardstun, Jarle
  • Skancke, Liv Bente
  Rapporter
  - inNIVA