Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2009)
  - Novus Forlag
  Koht, Harald
  • Tidsskriftsartikkel
  • Bok
  - inOsloMet-ODA
 2. (2016)
  - Novus Forlag
  Aven, Håvard Brede
  Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 3. (2017)
  - Novus Forlag
  Fonneland, Trude A.
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 4. (2007)
  - Novus Forlag
  Aarekol, Lena
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 5. (2004)
  - Novus Forlag
  Johnsen, Jahn Petter
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 6. (2012)
  - Novus Forlag
  • Anderssen, Merete
  • Westergaard, Marit
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 7. (2014)
  - Novus Forlag
  Conzett, Philipp
  - Bok
  - inMunin
 8. (2004)
  - Novus Forlag
  Conzett, Philipp
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 9. (2010)
  - Novus Forlag
  Conzett, Philipp
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 10. (2016)
  - Novus Forlag
  Lid, Stian
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 11. (2018)
  - Novus Forlag
  • Svennevig, Jan
  • Hasund, Ingrid Kristine
  Bok
  - inDUO
 12. (2018)
  - Novus Forlag
  Urbanik, Pawel Kazimierz
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 13. (2011)
  - Novus Forlag
  • Nilsen, Gørill
  • Wickler, Stephen
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 14. (2017)
  - Novus Forlag
  Ørum, Olav Gjertsen
  Bok
  - inDUO
 15. (2017)
  - Novus Forlag
  Løland, Ole Jakob
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO