Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2016)
  - Luftkrigsskolen
  • Hybertsen, Ingunn Dahler
  • Steiro, Trygve Jakobsen
  Bok
  - inFHS
 2. (2016)
  - SINTEF Energi AS
  • Fjeldstad, Hans-Petter
  • Zinke, Peggy
  • Bustos, Ana Adeva
  (and 3 more...)

  Fjeldstad, Hans-Petter

  Zinke, Peggy

  Bustos, Ana Adeva

  Forseth, Torbjørn

  Gabrielsen, Sven Erik

  Skår, Bjørnar

  Rapporter
  - inSINTEF
 3. (2016)
  - Universitetsbiblioteket i Oslo
  Hårstad, Stian
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open
 4. (2016)
  Barstad, Gunvor Askjem
  • Studentarbeider
  • Annet
  - inDUO
 5. (2016)
  - Egede instituttet
  Strandenæs, Thor
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 6. (2016)
  - Origo Norge
  Thorvaldsen, Steinar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 7. (2016)
  - Cappellen Damm Academic
  • Klemp, Torunn
  • Nedberg, Audhild
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 8. (2016)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aarstad, Per Amund
  • Bjørlo, Berit
  Rapporter
  - inSSB
 9. (2016)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Mausethagen, Sølvi
  • Hermansen, Hege
  • Lorentzen, Marte
  (and 2 more...)

  Mausethagen, Sølvi

  Hermansen, Hege

  Lorentzen, Marte

  Zlatanovic, Tatjana

  Dahl, Thomas

  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 10. (2016)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  Dahl, Thomas
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 11. (2016)
  - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Tellmann, Silje Maria
  • Lorentzen, Marte
  • Mausethagen, Sølvi
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 12. (2016)
  - Fagbokforlaget
  Ekspertgruppa om lærerrollen
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 13. (2016)
  - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
  • Wiers-Jenssen, Jannecke
  • Næss, Terje
  • Fekjær, Silje Bringsrud
  (and 1 more...)

  Wiers-Jenssen, Jannecke

  Næss, Terje

  Fekjær, Silje Bringsrud

  Røberg, Karl Ingar Kittelsen

  Rapporter
  - inHiOA-FA
 14. (2016)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 15. (2016)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  • Lavik, Randi
  • Borgeraass, Elling
  Rapporter
  - inHiOA-FA