Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1999)
  - Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering Universitetet i Oslo
  Norr, Svante
  Rapporter
  - inDUO
 3. (2011)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 4. (2011)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 5. (2000)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Gjerpe, Lars Erik
  • Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 6. (2004)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Persson, Per
  Rapporter
  - inDUO
 7. (2003)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Persson, Per
  Rapporter
  - inDUO
 8. (2006)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Vangstad, Hilde
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1920)
  Annet
  - inBaneNOR
 10. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 11. (2015)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 12. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 13. (2018)
  - Universidade Federal do Ceará
  • Kasahara, Yuri
  • Marsteintredet, Leiv
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 14. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 15. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO