Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1963)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Brun, Lorens H.
  • Bok
  • Rapporter
  - inNMBU
 2. (1963)
  - Norges Bank
  Brofoss, Erik
  Annet
  - inNorges-Bank
 3. (1963)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Klokk, Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inNMBU
 4. (1963)
  - Barnepsykiatrisk institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 5. (1963)
  - Forskningsrådenes fellesutvalg
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 6. (1963)
  - The University of Bergen
  Klovning, Ivar
  Studentarbeider
  - inBORA
 7. (1963)
  - The University of Bergen
  Mæland, Per Jan
  Studentarbeider
  - inBORA
 8. (1963)
  - The University of Bergen
  Simonsen, Asbjørn
  Studentarbeider
  - inBORA
 9. (1963)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 10. (1963)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 11. (1963)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 12. (1963)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Annet
  - inNMBU
 13. (1963)
  - Universitetet i Oslo, Matematisk institutt
  Annet
  - inDUO
 14. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Fenstad, Jens Erik
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Aubert, Karl Egil
  Rapporter
  - inDUO