Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1965)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Hernes, Odd
  Bok
  - inNMBU
 2. (1965)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Lossius, Petter
  Annet
  - inSINTEF
 3. (1965)
  - Norges Bank
  Brofoss, Erik
  Annet
  - inNorges-Bank
 4. (1965)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 5. (1965)
  - Universitetet i Oslo, Matematisk institutt
  Annet
  - inDUO
 6. (1965)
  - Det norske skogforsøksvesen
  Bratseg, Alf
  Rapporter
  - inNIBIO
 7. (1965)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Kolstad, Monrad
  Studentarbeider
  - inNMBU
 8. (1965)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Spjøtvoll, Emil
  - inDUO
 9. (1965)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Fenstad, Grete Usterud
  Rapporter
  - inDUO
 10. (1965)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Fenstad, Grete Usterud
  Rapporter
  - inDUO
 11. (1965)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Sandved, Else
  Rapporter
  - inDUO
 12. (1965)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Fenstad, Grete Usterud
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 14. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 15. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA