Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1982)
  - IKU - Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser
  Johansen, Øistein
  Rapporter
  - inSINTEF
 2. (1982)
  - Statens vegvesen
  Statens vegvesen Vegdirektoratet
  Bok
  - inVEGDIR
 3. (1982)
  - Statens vegvesen
  Johansen, J.M.
  Rapporter
  - inVEGDIR
 4. (1982)
  - Norges Bank
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNorges-Bank
 5. (1982)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 6. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Gjølstad, Merete
  • Thorud, Syvert
  Rapporter
  - inSTAMI
 7. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Gundersen, Nils
  • Levy, Finn
  Rapporter
  - inSTAMI
 8. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Fjeldstad, Per Einar
  • Holtermann, Eiler
  • Norsk petroleumsinstitutt
  Rapporter
  - inSTAMI
 9. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Bye, Erik
  • Lenvik, Kåre
  Rapporter
  - inSTAMI
 10. (1982)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Thorud, Syvert
  • Ali, Ahmed Mohamed
  Rapporter
  - inSTAMI
 11. (1982)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Skoie, Hans
  Annet
  - inNIFU
 12. (1982)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Cappelen, Ådne
  Tidsskriftsartikkel
  - inSNORRe
 13. (1982)
  - Vegdirektoratet
  • Sandelien, Bjørn
  • Arnulf, Otto
  Annet
  - inVEGDIR
 14. (1982)
  - Statistisk sentralbyrå
  Aaberge, Rolf
  Rapporter
  - inSNORRe
 15. (1982)
  - Vegdirektoratet
  Hermann, Steinar
  Annet
  - inVEGDIR