Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1985)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Jacobsen, Harald
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1985)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Pedersen, Geir
  Rapporter
  - inDUO
 3. (1985)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Grue, John
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1985)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Vada, Torgeir
  Rapporter
  - inDUO
 5. (1985)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Barricelli, Nils Aall
  • Kolset, Knut
  • Gimse, Tore
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1985)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Pedersen, Geir
  • Rygg, Ole B.
  Rapporter
  - inDUO
 7. (1985)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Pedersen, Geir
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1985)
  - The University of Bergen
  Moe, Bjørn
  Studentarbeider
  - inBORA
 9. (1985)
  - Univerisitetet i Bergen
  Irgens, Lorentz M.
  Rapporter
  - inFHI
 10. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  • Eriksen, Knut
  • Hovland, Grethe
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 11. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Larsen, Knut Arild
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 12. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 13. (1985)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Hauglin, Otto
  Annet
  - inNIFU
 14. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Annet
  - inNMBU
 15. (1985)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Nagoda, Ludvik
  Annet
  - inNMBU