Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1988)
  - Norsk institutt for skogforskning
  Okstad, Torbjørn
  Rapporter
  - inNIBIO
 2. (1988)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Pedersen, Ellen Anne
  Rapporter
  - inDUO
 3. (1988)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Solberg, Birger
  Avhandlinger
  - inNMBU
 4. (1988)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 5. (1988)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 6. (1988)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Jacobsen, Harald
  • Larsen, Jan Henning
  Rapporter
  - inDUO
 7. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Ubøe, Jan
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Ubøe, Jan
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Øksendal, Bernt
  Rapporter
  - inDUO
 10. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Ubøe, Jan
  Rapporter
  - inDUO
 11. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gimse, Tore
  Rapporter
  - inDUO
 12. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Lindstrøm, Tom
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Haagerup, Uffe
  • Størmer, Erling
  • Sutherland, Colin
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Piene, Ragni
  • Tai, Hsin-sheng
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1988)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Aslaksen, Helmer
  Rapporter
  - inDUO