Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1991)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Ebeltoft, Arne
  Annet
  - inHiOA-FA
 2. (1991)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Egge, Marit
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 3. (1991)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Olsen, Terje Bruen
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 4. (1991)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Egge, Marit
  Arbeidsnotat
  - inNIFU
 5. (1991)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 6. (1991)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 7. (1991)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 8. (1991)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Andersen, Hans Chr.H.
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1991)
  - FOR
  Bjerksund, Petter
  Arbeidsnotat
  - inNHH
 10. (1991)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 11. (1991)
  - Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 12. (1991)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Ebeltoft, Arne
  Annet
  - inHiOA-FA
 13. (1991)
  - Statistisk sentralbyrå
  Cappelen, Ådne
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 14. (1991)
  - Statistisk sentralbyrå
  Vennemo, Haakon
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 15. (1991)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bowitz, Einar
  • Storm, Erik
  Arbeidsnotat
  - inSSB