Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1994)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Nielsen, Ole Risbøl
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1994)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 3. (1994)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Sørensen, Bodil Holm
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1994)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Fossum, Anitra
  Rapporter
  - inDUO
 5. (1994)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1994)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Grue, John
  • Palm, Enok
  Rapporter
  - inDUO
 7. (1994)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Tenchev, Rosen T.
  • Nygård, Magne K.
  • Echtermeyer, Andreas
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1994)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Tenchev, Rosen T.
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1994)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Gjevik, B.
  • Pedersen, Geir
  • Dybesland, E.
  (and 1 more...)

  Gjevik, B.

  Pedersen, Geir

  Dybesland, E.

  Harbitz, C.B.

  Rapporter
  - inDUO
 10. (1994)
  - Universitetet i Oslo
  Bjelle, Terje
  Annet
  - inHVL
 11. (1994)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 12. (1994)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Brekke, Kjell Arne
  • Lurås, Hilde
  • Nyborg, Karine
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 13. (1994)
  - Statistisk sentralbyrå
  Brekke, Kjell Arne
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 14. (1994)
  - Statistisk sentralbyrå
  Brendemoen, Anne
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 15. (1994)
  - Statistisk sentralbyrå
  Wetterwald, Dag G.
  Arbeidsnotat
  - inSSB