Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Eika, Torbjørn
  • Moum, Knut
  Rapporter
  - inSSB
 2. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Martinsen, Trygve
  Rapporter
  - inSSB
 3. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Evensen, Trude Nygård
  Rapporter
  - inSSB
 4. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bye, Torstein
  • Larsson, Jan
  • Døhl, Øystein
  Rapporter
  - inSSB
 5. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Lyngstad, Jan
  • Øyangen, Irene
  Rapporter
  - inSSB
 6. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Jørgensen, Jørn-Arne
  • Strøm, Birger
  • Åvitsland, Turid
  Rapporter
  - inSSB
 7. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Benedictow, Andreas
  Rapporter
  - inSSB
 8. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Kalve, Trygve
  Rapporter
  - inSSB
 9. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Gundersen, Frants
  Rapporter
  - inSSB
 10. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Juvkam, Dag
  Rapporter
  - inSSB
 11. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aardal, Bernt
  • Valen, Henry
  • Ingunn, Ingunn
  Rapporter
  - inSSB
 12. (1999)
  • Bye, Anne Snellingen
  • Mork, Kjetil
  Rapporter
  - inSSB
 13. (1999)
  - NILU
  • Innset, Bodil
  • Haugsbakk, Ivar
  Rapporter
  - inNILU
 14. (1999)
  - NILU
  • Innset, Bodil
  • Arnesen, Kari
  • Haugsbakk, Ivar
  Rapporter
  - inNILU
 15. (1999)
  - NILU
  Innset, Bodil
  Rapporter
  - inNILU