Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Rege, Mari
  Arbeidsnotat
  - inSSB
 2. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Søberg, Morten
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 3. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Nordby, Jens
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 4. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Døhl, Øystein
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 5. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Olsen, Thomas
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 6. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Fæhn, Taran
  • Holmøy, Erling
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 7. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Gallefoss, Dan Arild
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 8. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Fjærli, Erik
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 9. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bruvoll, Annegrete
  • Flugsrud, Ketil
  • Medin, Hege
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 10. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Lindholt, Lars
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 11. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Halvorsen, Bente
  • Larsen, Bodil Merethe
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 12. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Sørensen, Knut Ø.
  • Sjølie, Håvard
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 13. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  Halvorsen, Tore
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 14. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Rogdaberg, Gudrun
  • Stølen, Nils Martin
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 15. (1999)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Kornstad, Tom
  • Thoresen, Thor Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB